Foto:
Tuule Müürsepp

Kliimateadlane Velle Toll: Eesti võib magada maha viimasegi šansi, kuidas kuumeneval maakeral ellu jääda

Inimtekkeline kliimamuutus on juba täna märgatav kõikjal maailmas ja laiaulatuslikud inimühiskonda ja Emakest Maad ümberkujundavad mõjud juba paistavad. Isegi kui maailma riigid suudavad tänaseks seatud kasvuhoonegaaside heitmete vähendamise eesmärke täita, soojeneb Maa kliima sajandi lõpuks ikkagi inimtegevuse mõjul ligi kolme kraadi võrra. Kaasnevate tugevamate ja sagedasemate kuumalainete ja üleujutuste tõttu on siis mitmetes täna tihedalt asustatud piirkondades praktilistelt võimatu elada.

Tänane inimkonna arengutee ei arvesta loodusteadusliku arusaamaga inimtegevuse keskkonnamõjudest ehk planetaarsete taluvuspiiridega. Kliimasoojenemise peatamiseks on tarvilik lisaks kliimasõbralikule energiatootmisele vähendada tootmist ja tarbimist.

Loe edasi Eesti Päevalehest.

Samal teemal: Velle Tolli ettekanne Tartu Ülikooli konverentsil "Loodusteadlased kestlikust arengust: mis värvi on tulevik?".

#teadus #ühiskonnale

Kaarin Hein kaitseb doktoritööd „The hissing behaviour of great tit (Parus major) females reflects behavioural phenotype and breeding success in a wild population“

13.12.2022 kell 10.15 kaitseb Kaarin Hein doktoritööd "The hissing behaviour of great tit (Parus major) females reflects behavioural phenotype and breeding success in a wild population"
#teadus
Arbuskulaarne mükoriisa mikroskoobist vaadatuna

Tartu Ülikooli loodusteadlased on maailmas endiselt mõjukad