Riigi teenetemärgi pälvis kuus ülikooli töötajat

President Alar Karis tunnustab Eesti Vabariigi aastapäeva eel riigi teenetemärkidega 148 inimest, kelle sihikindlus, ennastsalgavus, pühendumus, leidlikkus või looming on eeskujuks paljudele teistele ning on muutnud kogu Eesti paremaks, hoolivamaks, märkavamaks ja ettevõtlikumaks. Kavaleridest kuus on ülikoolipere liikmed.

„Teenetemärgid on tunnustus Eesti inimestele ja meie sõpradele välismaal, kes oma tegevusega on hoidnud meie põhiseaduse sõna ja mõtet, et Eesti riik on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus,“ rõhutas riigipea. 

Valgetähe teenetemärgi pälvisid järgmised ülikoolipere liikmed:

  • Helle Metslang, Tartu Ülikooli emeriitprofessor, keeleteadlane ja õppejõud ning Emakeele Seltsi juhatuse esimees.
  • Peep Pruks, õigusteadlane, Sihtasutuse Iuridicum juhataja ning õigusajakirja Juridica asutaja ja vastutav väljaandja.
  • Hilkka Hiiop, Tartu Ülikooli analüütilise keemia teadur ja Eesti Kunstiakadeemia professor, kes on toonud ühiskonna fookusesse ohustatud kunstipärandi konserveerimise.
  • Margus Pedaste, Tartu Ülikooli haridustehnoloogia professor ja silmapaistev haridusteadlane, kes on mõjutanud ulatuslikult õpetajakoolitust enam kui kaks aastakümmet.
  • Kersti Lepajõe, Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledži direktor, keeleteadlane ja õppejõud. 
  • Ave Matsin, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili lektor, kes on teinud hindamatut tööd rahvusliku käsitööpärandi võtete õpetamisel.

Palju õnne kõikidele teenetemärkide kavaleridele!

Fotol Valgetähe teenetemärk. Foto Ilmar Saabas

Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu preemiate laureaadid

Presidendi kultuurirahastu preemiad pälvisid Hedvig Tamman ja Liisa Rätsep

Akadeemik Andres Metspalu

Andres Metspalu valiti Academia Europaea liikmeks