Skip to main content

Doktoriõppe korraldus valdkonnas

DOKTORIÕPPE LEPE

Doktoriõppe leppe vormi leiad siit

Allkirjastatud lepe (pdf-failiga digikonteiner) saatke instituudi õppekorralduse spetsialistile aegsasti enne lõpptähtaega. Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas allkirjastab lepingu ülikooli nimel instituudi direktor/juhataja. Lepe registreeritakse instituudis.
Kui lepe vormistatakse paberkandjal, peab eksemplare olema sama palju kui allkirjastajaid.

INDIVIDUAALPLAANI KOOSTAMINE JA SISESTAMINE ÕIS-i

Individuaalplaani vormi leiate siit.

Individuaalplaan tuleb koostada koostöös juhendajaga, nõu võib küsida ka programmijuhilt.
Individuaalplaanid ja atesteerimisaruanded peab doktorant lisama failina oma isiklikule lehele ÕISis.

Esimese aasta doktorandid lisavad oma individuaalplaani ÕISi hiljemalt 15. septembriks (õppeaasta kestel immatrikuleeritud doktorant kahe nädala jooksul pärast immatrikuleerimist). Mujale seda saatma ei pea. Detailsema plaani esimeseks semestriks (kaks nädalat on 14 päeva ja päevi hakatakse lugema immatrikuleerimisele järgnevast päevast) ning sisestab vastavad failid õppeinfosüsteemi. Teise semestri kohta täpsustatud õpingute ja uurimistöö kava esitab doktorant koos atesteerimisaruandega paberkandjal oma instituuti/teaduskonda ning sisestab vastavad failid õppeinfosüsteemi vähemalt 8 tööpäeva enne atesteerimise kuupäeva. Alates teise semestri atesteerimisest esitab  doktorant  täpsustatud õpingute ja uurimistöö kava õppeaasta kohta ning atesteerimine toimub kahe õpitud semestri järel.

Täpsem info individuaalplaani koostamisest siin

NB! Kui individuaalplaan jääb 15. septembriks esitamata, siis see on eksmatrikuleerimise aluseks!

AINEPUNKTID

Õppeainete eest saab ainepunktid eksami või arvestuse järel. Teadustöö eest antakse ainepunktid atesteerimisel.

Esimese aasta doktorandil toimub esimene atesteerimine keset õppeaastat (jaanuaris). See tähendab, et oma õpingute alguses tuleb lisaks nelja aasta plaanile teha ka täpsem esimese semestri plaan. Järgmistel aastatel tuleb esitada iga õppeaasta alguses aastaplaan.
Oma teadustööd ise ainepunktide järgi individuaalplaanis ega atesteerimisaruandes hinnata ei ole vaja, planeerides peab silmas pidama nõudeid atesteerimiskorras.

TÜ ARVUTIVÕRGU KASUTAJAKONTO JA KONTAKTANDMED

Kõigil doktorantidel läheb vaja ülikooli arvutivõrgu kasutajanime ja parooli – sellega saab sisse logida ülikooli õppeinfosüsteemi ehk ÕISi. ÕISis saab vaadata ainete infot, registreeruda ainetele ja eksamitele ning jälgida oma õppetulemusi.
Kui doktorandile on loodud kasutajakonto, siis ÕISi on võimalik siseneda ka Mobiil-ID, ID-kaardi ning Smart-ID abil.

Kellel ülikooli meiliaadress/kasutajakonto on varasemast olemas, sel aktiveeruvad ÕISi kasutajaõigused õppeaasta algusega 30.08.2021. Muul ajal immatrikuleeritud doktorantide ÕISi ligipääs aktiveeritakse immatrikuleerimise kuupäevast alates.

Juhul kui parool on ununenud, tuleks ühendust võtta IT osakonnaga aadressil arvutiabi@ut.ee. Vajadusel saate abi TÜ arvutivõrgu kasutajatoelt telefonil 737 5500. Parooli on võimalik vahetada aadressil parool.ut.ee.

Palun kontrollige ÕISis üle oma kontaktandmed. Ülikool peab ÕISi kaudu saadetud teated üliõpilasele edastatuks, seetõttu on oluline, et ÕISis on kontaktandmed, mida tegelikult kasutate. Juhime teie tähelepanu sellele, et vahel suunatakse ülikooli poolt saadetud kirjad automaatselt rämpsposti kausta.

DOKTORANDITOETUS

Doktoranditoetuse suurus on 660 € ning see määratakse korraga kuni üheks aastaks. Toetus määratakse doktorandile automaatselt ja taotlust kirjutama ei pea.
Doktoranditoetuse maksab ülikool igal kalendrikuul 20. kuupäevaks vastava kuu eest, septembrikuu doktoranditoetuse hiljemalt 30. septembril.

Alates 2. õppeaastast on doktoranditoetuse saamise eelduseks positiivne atesteerimisotsus.

Lisaks on võimalik saada tulemusstipendiumi. Doktorandi tulemusstipendiumi suurus on 400 eurot kuus.

NB! Kontrollige ÕISis oma kontaktandmetest, kas teil on seal olemas kehtiv kontonumber, vajadusel sisestage.

INFOKANALID

Valdkondlikud e–maili listid, mille kaudu saadetakse doktorantidele ja juhendajatele doktoriõpet puudutavat infot, sh doktoriõppe korralduse, mobiilsustoetuste ja doktorikoolide ürituste kohta.

Stipendiumide ja välismaal õppimise võimaluste kohta saab infot iganädalasest üliõpilaste infokirjast. Tudengid liidetakse selle infokirjaga automaatselt.

Vaata ka ülevaadet doktorantide mobiilsustoetustest.

Mitteriiklike stipendiumite ja grantide kohta saab infot
kodulehelt
• listist //ut.grant [ät] lists.ut.ee">ut.grant@lists.ut.ee
rahastusvõimaluste andmebaasist

DOKTORANTE PUUDUTAV ÕPPEKORRALDUS JA OLULISEMAD DOKUMENDID

Valdkondlik atesteerimise kord.

Doktorantidele olulise info, k.a. dokumentide vormid, leiad TÜ doktoriõppe kodulehelt.
Vaata ka siit.

Tartu Ülikooli õigusaktid ja head tavad:

Õppekorralduseeskiri (ÕKE)

Vaata siit

 

Vaata siit

Doktoriõppe hea tava
Doktoriõppe eeskiri
Stipendiumi ja õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord

ÜLIÕPILASSTAATUSE TÕENDAMINE

Alates 2019/20. õppeaastast ei väljasta kõrgkoolid üliõpilaspileteid.

Üliõpilasstaatuse tõendamise võimalused:
• hiljuti TÜ lõpetanud, kellel on üliõpilaspilet alles, saavad seda dekanaadis pikendada;
• dekanaadist on võimalik küsida kirjalik tõend;
• rahvusvaheline üliõpilaspilet ehk ISIC kaart;
• pankade poolt pakutav ISIC/pangakaart.

 

Kontaktid

Instituudi õppekorraldus:

• arvutiteaduse instituut – Eeva Kilk, ati.phd@ut.ee, 737 6421, Delta keskus, Narva mnt 18, r 3122
• genoomika instituut –  Merilin Raud, merilin.raud@ut.ee, 737 5063, Riia 23b/327
• Eesti mereinstituut – Margret Sisask, margret.sisask@ut.ee 737 5835
• füüsika instituut –Liivia Sildos, liivia.sildos@ut,ee,  tel 737 4602, W.Ostwaldi 1-B105
• keemia instituut – Urve Soonets, urve.soonets@ut.ee, Ravila14a-1006, 737 5235
• matemaatika ja statistika instituut – Svetlana Saprõkova, svetlana.saprokova@ut.ee, 737 5863
• molekulaar- ja rakubioloogia instituut – Lilian-Kadaja Saarepuu, lilian.kadaja@ut.ee, 737 5016, Riia 23b-132, Janika Vana, janika.vana@ut.ee, 737 5027
• Tartu observatoorium – Ulvi Nigol, ulvi.nigol@ut.ee, 737 4510, Tõravere, Antti Tamm antti.tamm@ut.ee
• tehnoloogiainstituut – Liina Katheriine Viikmaaa, liina.viikmaa@ut.ee, 737 4882; Tanel Tenson, tanel.tenson@ut.ee, Nooruse 1-425, 737 4844
• ökoloogia ja maateaduste instituut – Margret Sisask, margret.sisask@ut.ee 737 5835

Dekanaadi õppekorralduse peaspetsialistid

• Kairi Terreping,  kairi.terreping@ut.ee, 7 376 521 Vanemuise 46-208
• Triin Lett, triin.lett@ut.ee, 737 5829, Vanemuise 46-208

 Doktoriõppe programmijuhid

ÕPPEKAVA PROGRAMMIJUHT KONTAKT
Botaanika ja ökoloogia
Botany and Ecology
Meelis Pärtel meelis.partel@ut.ee
Füüsika
Physics
Toomas Plank toomas.plank@ut.ee 737 4601
Geenitehnoloogia
Gene Technology
Maia Kivisaar maia.kivisaar@ut.ee 737 5036
Geograafia
Geography
Evelyn Uuemaa evelyn.uuemaa@ut.ee 737 5827
Geoloogia
Geology
Tõnu Meidla tonu.meidla@ut.ee
Haridusteadus
Educational Science
Äli Leijen (Miia Rannikmäe) miia.rannikmae@ut.ee 737 5083
Informaatika
Computer Science
Raul Vicente Zafra raul.vicente.zafra@ut.ee
Keemia
Chemistry
Enn Lust enn.lust@ut.ee 737 5165
Keskkonnatehnoloogia Environmental Technology Ülo Mander ulo.mander@ut.ee
737 5819
Matemaatika
Mathematics
Viktor Abramov viktor.abramov@ut.ee 737 5872
Matemaatiline statistika Mathematical Statistics Krista Fischer krista.fischer@ut.ee
Materjaliteadus
Materials Science
Toomas Plank toomas.plank@ut.ee 737 4601
Molekulaar- ja rakubioloogia Molecular and Cell Biology Maia Kivisaar maia.kivisaar@ut.ee 737 5036
Molekulaartehnoloogia Molecular Engineering Mati Karelson mati.karelson@ut.ee
Zooloogia ja hüdrobioloogia Zoology and Hydrobiology Raivo Mänd raivo.mand@ut.ee 737 5070
Tehnika ja tehnoloogia Engineering and Technology Tanel Tenson tanel.tenson@ut.ee 737 4844

 

VÕTA nõustajad (VÕTA - varasema ja mujal sooritatud õppe üle kandmine)

#õppimine #õpetamine
Reet Aus (Tennus)

Professor Reet Ausi kursus loob paremat homset

Jaga
30.06.2022
#õppimine #sisseastumine
Ott Koobas

Ott Koobas: minu tee arvutiteaduse instituuti informaatikat õppima

Jaga
21.06.2022
#õppimine
Asso Uibo

Õppekava „IT mitteinformaatikutele“ on kui rätsepalahendus

Jaga
20.06.2022