Doktoriõppe korraldus valdkonnas

Doktoriõpet reguleerib Tartu Ülikoolis doktoriõppe eeskiri (eeskirja veebiversioon). Doktoriõppe eeskiri sisaldab üldisi nõudeid juhendamise, individuaalplaani, atesteerimise ja doktorikraadi taotlemise kohta.

Kõikidel doktorantidel on soovitatav tutvuda Tartu Ülikoolis kehtivate heade tavadega, eriti doktoriõppe hea tavaga.

Ainekursustele registreerimise, varasemate õpingute arvestamise ja muu üldisemalt õppetööga seotu kohta saab lugeda õppekorralduseeskirjast. Üldise õppekorraldusliku info leiab ülikooli kodulehelt

Valdkonnaspetsiifilised nõudmised ja soovitused – näiteks valdkondlikud atesteerimiskorrad – leiab valdkonna doktoriõppe lehelt.

Õigusaktid

Dokumendivormid

 


Doktoriõppe kavandamine ja läbimine

Individuaalplaan on doktorandi õppe- ja teadustöö kava kogu õppeajaks. Perioodiplaan on individuaalplaani osa, kus lepitakse kokku järgmise atesteerimisperioodi täpsem õppe- ja teadustöö kava. Individuaalplaan koostatakse koostöös juhendaja(te)ga. 

Kogu õppeaja kohta koostatud individuaalplaan tuleb esitada esimese aasta esimese ateseerimisaruandega. 

Esimese semestri perioodiplaan tuleb sisestada õppeinfosüsteemi 30 päeva jooksul pärast immatrikuleerimist. Järgmised perioodiplaanid tuleb esitada koos atesteerimisaruandega. 

Loe lähemalt


Atesteerimisel hindab komisjon doktorandi edasijõudmist teadus- ja õppetegevuses, võttes arvesse nii doktoriõppe programmi kui ka individuaalplaani täitmist.

Doktorante atesteeritakse esimesel õppeaastal kaks korda aastas, enne kevad- ja sügissemestri algust. Alates teisest aastast atesteeritakse doktoranti üks kord õppeaastas, kui viimasest atesteerimisest on kaks õpitud semestrit möödas.

Loe lähemalt


Nõuete ja juhistega doktorikraadi taotlemiseks tutvu doktoriõppe eeskirjas.

Loe lähemalt


TÜ ARVUTIVÕRGU KASUTAJAKONTO JA KONTAKTANDMED

Kõigil doktorantidel läheb vaja ülikooli arvutivõrgu kasutajanime ja parooli – sellega saab sisse logida ülikooli õppeinfosüsteemi ehk ÕISi. ÕISis saab vaadata ainete infot, registreeruda ainetele ja eksamitele ning jälgida oma õppetulemusi.
Kui doktorandile on loodud kasutajakonto, siis ÕISi on võimalik siseneda ka Mobiil-ID, ID-kaardi ning Smart-ID abil.

Kellel ülikooli meiliaadress/kasutajakonto on varasemast olemas, sel aktiveeruvad ÕISi kasutajaõigused õppeaasta algusega 30.08.2021. Muul ajal immatrikuleeritud doktorantide ÕISi ligipääs aktiveeritakse immatrikuleerimise kuupäevast alates.

Juhul kui parool on ununenud, tuleks ühendust võtta IT osakonnaga aadressil arvutiabi@ut.ee. Vajadusel saate abi TÜ arvutivõrgu kasutajatoelt telefonil 737 5500. Parooli on võimalik vahetada aadressil parool.ut.ee.

Palun kontrollige ÕISis üle oma kontaktandmed. Ülikool peab ÕISi kaudu saadetud teated üliõpilasele edastatuks, seetõttu on oluline, et ÕISis on kontaktandmed, mida tegelikult kasutate. Juhime teie tähelepanu sellele, et vahel suunatakse ülikooli poolt saadetud kirjad automaatselt rämpsposti kausta.


DOKTORANDITOETUS (ainult 2021/22. õ.-a-l ja varem sisseastunutele)

Doktoranditoetuse suurus on 660 € ning see määratakse korraga kuni üheks aastaks. Toetus määratakse doktorandile automaatselt ja taotlust kirjutama ei pea.
Doktoranditoetuse maksab ülikool igal kalendrikuul 20. kuupäevaks vastava kuu eest, septembrikuu doktoranditoetuse hiljemalt 30. septembril.

Alates 2. õppeaastast on doktoranditoetuse saamise eelduseks positiivne atesteerimisotsus.

Lisaks on võimalik saada tulemusstipendiumi. Doktorandi tulemusstipendiumi suurus on 400 eurot kuus.

NB! Kontrollige ÕISis oma kontaktandmetest, kas teil on seal olemas kehtiv kontonumber, vajadusel sisestage.

INFOKANALID

Valdkondlikud e–maili listid, mille kaudu saadetakse doktorantidele ja juhendajatele doktoriõpet puudutavat infot, sh doktoriõppe korralduse, mobiilsustoetuste ja doktorikoolide ürituste kohta.

Stipendiumide ja välismaal õppimise võimaluste kohta saab infot iganädalasest üliõpilaste infokirjast. Tudengid liidetakse selle infokirjaga automaatselt.

rahastusvõimaluste andmebaasistÜLIÕPILASSTAATUSE TÕENDAMINE

Alates 2019/20. õppeaastast ei väljasta kõrgkoolid üliõpilaspileteid.

Üliõpilasstaatuse tõendamise võimalused:
• hiljuti TÜ lõpetanud, kellel on üliõpilaspilet alles, saavad seda dekanaadis pikendada;
• dekanaadist on võimalik küsida kirjalik tõend;
• rahvusvaheline üliõpilaspilet ehk ISIC kaart;
• pankade poolt pakutav ISIC/pangakaart.


Info esimese aasta doktorantidele

 

 

Tähtsaimad tegevused esimesel semestril

  •  Kohtu juhendajaga ja täida ootuste sõnastamise tööleht. Loe rohkem siit.

Ootuste sõnastamise tööleht

  • Sisesta esimese semestri perioodiplaan õppeinfosüsteemi ühe kuu jooksul pärast immatrikuleerimist.

Perioodiplaan 

  • Juhendamiskokkulepe

Juhendamiskokkulepe sõlmitakse doktorandi, tema juhendaja(te) ja ülikooli vahel ühe kuu jooksul pärast immatrikuleerimist. Leppes pannakse kirja, kuidas juhendajad omavahel vastutust ja tööülesandeid jagavad. Lisaks on leppes sõnastatud intellektuaalse omandi õiguste ja isikuandmete konfidentsiaalsuse üldised põhimõtted.

Allkirjastatud lepe saatke oma instituuti aegsasti enne lõpptähtaega. Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas allkirjastab lepingu ülikooli nimel instituudi direktor/juhataja. Lepe registreeritakse dokumendihaldussüsteemis.

Juhendamiskokkulepe

  • Kogu õppeaja kohta koostatud individuaalplaan tuleb esitada koos esimese atesteerimisaruandega. 

Individuaalplaan

  • Esimene atesteerimine toimub sügissemestri lõpus. Atesteerimiseks tuleb lisaks individuaalplaanile esitada atesteerimisaruanne ja uue semestri perioodiplaan. Atesteerimisel on aluseks valdkondlik atesteerimiskord.

Valdkondlik atesteerimiskord


Doktorandi eneseanalüüs
Alates 2022/2023. õppeaastast avatud programmidel õppijatele

Eneseanalüüs aitab kaasa Su professionaalsele arengule ja läbimõeldud doktoriõpingutele. Selle abil saad teadvustada ja hinnata oma enesetäiendamise vajadust ja võimalusi.

Doktorandi eneseanalüüsi vorm on töövahend, mis aitab Sul valmistuda individuaalplaani, iga-aastaste perioodiplaanide ja atesteerimisaruannete koostamiseks. Täidetud vormi saad võtta aluseks ka juhendamiskohtumiste planeerimisel. Eneseanalüüsi materjalid ei kuulu kohustuslike atesteerimisdokumentide hulka, kuid atesteerimiskomisjon võib esitada eneseanalüüsi kohta küsimusi. 

https://ut.ee/et/doktorandi-eneseanaluus

Dokumendivorm

VÕTA doktoriõppes
Alates 2022/2023. õppeaastast avatud programmidel õppijatele

Alates 2022/2023. õppeaastast avatud programmidel õppivate doktorantide puhul VÕTAt traditsioonilisel viisil enam ei rakendata.

Varasema õppe- ja töökogemuse arvestamiseks tuleb esitada taotlus õpiväljundite varasema saavutamise hindamiseks. Taotlus tuleb kooskõlastada doktoriõppe programmi eriala esindajaga ning esitada hiljemalt esimese aasta teise semestri atesteerimiseks koos pädevuste eneseanalüüsiga.

Varasema õpi- ja töökogemuse alusel on võimalik lugeda konkreetsed pädevused omandatuks sellisel määral, et neile ei ole vaja õpingute ajal keskenduda. Varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine ei vähenda programmiga ettenähtud õppe- ja teadustöö mahtu, vaid võimaldab suuremat tähelepanu pöörata muude oskuste ja teadmiste omandamisele või täiendamisele.

Erandina käsitletakse olukorda, kui doktorant õpib ühisjuhendamise lepingu alusel kahes ülikoolis või doktorant immatrikuleeritakse vabale õppekohale. Sellistel juhtudel on võimalik programmiga ettenähtud õppe- ja teadustöö mahtu varasemat õpi- ja töökogemust arvestades vähendada.

Dokumendivorm

VÕTA enne 2022/2023. õa avatud õppekavadel

Kontaktid

Instituudi õppekorraldus:

• arvutiteaduse instituut – Jaanika Seli, ati.phd@ut.ee, 737 6426, Delta keskus, Narva mnt 18, r 3121
• genoomika instituut –  Merilin Raud, merilin.raud@ut.ee, 737 5063, Riia 23b/327
• Eesti mereinstituut – Margret Sisask, margret.sisask@ut.ee 737 5835
• füüsika instituut –Liivia Sildos, liivia.sildos@ut,ee,  tel 737 4602, Indrek Jõgi, indrek.jogi@ut.ee, 737 4603
• keemia instituut – Urve Soonets, urve.soonets@ut.ee, Ravila14a-1006, 737 5235
• matemaatika ja statistika instituut – Svetlana Saprõkova, svetlana.saprokova@ut.ee, 737 5863
• molekulaar- ja rakubioloogia instituut – Lilian-Kadaja Saarepuu, lilian.kadaja@ut.ee, 737 5016, Riia 23b-132, Janika Vana, janika.vana@ut.ee, 737 5027
• Tartu observatoorium – Ulvi Nigol, ulvi.nigol@ut.ee, 737 4510, Tõravere, Antti Tamm antti.tamm@ut.ee
• tehnoloogiainstituut – Liina Katheriine Viikmaa, liina.viikmaa@ut.ee, 737 4882; Tanel Tenson, tanel.tenson@ut.ee, Nooruse 1-425, 737 4844
• ökoloogia ja maateaduste instituut – Margret Sisask, margret.sisask@ut.ee 737 5835

Dekanaadi õppekorralduse peaspetsialistid

• Kairi Terreping,  kairi.terreping@ut.ee, 7 376 521 Vanemuise 46-208
• Triin Lett, triin.lett@ut.ee, 737 5829, Vanemuise 46-208

 Doktoriõppe programmijuhid

ÕPPEKAVAPROGRAMMIJUHTKONTAKT
Botaanika ja ökoloogia
Botany and Ecology
Meelis Pärtelmeelis.partel@ut.ee
Füüsika
Physics
Toomas Planktoomas.plank@ut.ee 737 4601
Geenitehnoloogia
Gene Technology
Maia Kivisaarmaia.kivisaar@ut.ee 737 5036
Geograafia
Geography
Evelyn Uuemaaevelyn.uuemaa@ut.ee 737 5827
Geoloogia
Geology
Tõnu Meidlatonu.meidla@ut.ee
Haridusteadus
Educational Science
Äli Leijen (Miia Rannikmäe)miia.rannikmae@ut.ee 737 5083
Informaatika
Computer Science
Raul Vicente Zafraraul.vicente.zafra@ut.ee
Keemia
Chemistry
Enn Lustenn.lust@ut.ee 737 5165
Keskkonnatehnoloogia Environmental TechnologyÜlo Manderulo.mander@ut.ee
737 5819
Matemaatika
Mathematics
Viktor Abramovviktor.abramov@ut.ee 737 5872
Matemaatiline statistika Mathematical StatisticsKrista Fischerkrista.fischer@ut.ee
Materjaliteadus
Materials Science
Toomas Planktoomas.plank@ut.ee 737 4601
Molekulaar- ja rakubioloogia Molecular and Cell BiologyMaia Kivisaarmaia.kivisaar@ut.ee 737 5036
Molekulaartehnoloogia Molecular EngineeringMati Karelsonmati.karelson@ut.ee
Zooloogia ja hüdrobioloogia Zoology and HydrobiologyRaivo Mändraivo.mand@ut.ee 737 5070
Tehnika ja tehnoloogia Engineering and TechnologyTanel Tensontanel.tenson@ut.ee 737 4844

 

VÕTA nõustajad (VÕTA - varasema ja mujal sooritatud õppe üle kandmine)

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega

Mobiilsus ja üritused

Mobiilsus ja üritused