Autor:
Andero Kalju

Õppetöö loodus- ja täppisteaduste valdkonnas

Õppetöö lähtub Tartu Ülikooli üldisest õppekorralduseeskirjast, ja teistest üliõpilasi puudutavatest üleülikoolilistest korraldustest

 Avalduste vormid ja  LT täpsustavad õigusaktid lõputööde juhiste, kaitsmise korra, doktorantuuri põhimõtete ja muu osas.

Üliõpilastel on võimalus taotleda mitmeid stipendiume. Alates 2021/2022 õppeaastast on valdkond pannud välja stipendiumid parimatele olümpiaadidel osalejatele.

Õppekava osana on ette nähtud ka praktika ja võimalus on õppida semester või aasta välisülikoolis.

 

Lõpuaktused 2023

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppe lõpuaktus toimub 21. juunil 2023 algusega kell 12.00 Tartu Ülikooli peahoone aulas.

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna magistriõppe lõpuaktus toimub 21. juunil 2023 algusega kell 16.00 Tartu Ülikooli peahoone aulas.

Lõputööde kaitsmised 2023

Õppekorraldus üliõpilastele

Valdkonna täpsustavad juhendid ja avalduste vormid

Arvutiteaduste instituut

Liivi Luik, õppekorralduse spetsialist,737 5862, Narva mnt 18-3002, ati.study@lists.ut.ee

Maarja Kungla, õppekorralduse spetsialist, 737 5864, , Narva mnt 18-3002, ati.study@lists.ut.ee

Füüsika instituut

Galina Posmetuhhova, õppekorralduse spetsialist, 737 5523, galina.posmetuhhova@ut.ee

Keemia instituut

Urve Soonets, õppekorralduse spetsialist, 737 5235, Ravila14a-1006, urve.soonets@ut.ee

Matemaatika ja statistika instituut

Kelli Kalda, referent, 737 5453, r 4104, kelli.kalda@ut.ee

Molekulaar- ja rakubioloogia instituut

Janika Vana, juhiabi, 737 5027, Riia 23b-132, janika.vana@ut.ee

Tehnoloogiainstituut

Anneli Schön, õppekorralduse spetsialist, 737 5043, Nooruse 1-149, anneli.schon@ut.ee

Liina Katherine Viikmaa , õppekorralduse spetsialist, 737 4882, Nooruse 1-149, liina.viikmaa@ut.ee

Ökoloogia ja maateaduste instituut

Botaanika osakond

Mirjam Võsaste, spetsialist, 737 6222, J.Liivi 2-312, mirjam.vosaste@ut.ee

Geograafia osakond

Heli Raagmaa, õppekorralduse spetsialist, 737 5816, Vanemuise 46-326, heli.raagmaa@ut.ee

Geoloogia osakond

Liili Laan, õppekorralduse spetsialist, 737 5891, Ravila 14a-3004, liili.laan@ut.ee

Zooloogia osakond

Margret Sisask, õppekorralduse spetsialist, 737 5835, 5551 9904, Vanemuise 46-309, margret.sisask@ut.ee

 

Mikrokraadiprogrammid

Tartu Ülikool peab tähtsaks pakkuda täiskasvanud õppijatele paindlikke võimalusi ülikoolis õppimiseks, sest muutuv tööturg ja töö tegemise viisid nõuavad korduvat uute oskuste omandamist. Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud tasemeõppekava ainete baasil. Programm loob võimaluse omandada lisaeriala või erialased pädevused mõnes kitsamas valdkonnas. Ülikooli mikrokraadiprogrammid on mahuga 12–24 EAP-d. Programmid arvestavad täiskasvanud õppijale sobiva õppimise mahu ja tempoga, olles läbitavad ühe või kahe semestri jooksul.

Loe täpsemalt ja tutvu programmidega
#õppimine #sisseastumine
Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

#õppimine
Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht

#tudengile #õppimine
lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Ööraamatukogu kestab sel kevadel kauem kui kunagi varem