Praktika

Praktika on üliõpilase eesmärgipärane tegevus töökeskkonnas õppekava õpiväljundite saavutamiseks. Praktika eesmärgiks on anda üliõpilastele praktiline kogemus teadustöö ja arendustöö vallas, mis toimub praktika kohaks valitud ettevõttes või uurimisasutuses. Praktika käigus on võimalik rakendada õppekava raames õpitud teadmisi, oskusi ja hoiakuid, tutvuda erialale iseloomulike tööülesannetega ja töökeskkonnaga, kinnistada ning rakendada õppe käigus omandatud teadmisi konkreetsete tööülesannete täitmisel ja tõsta lõpetaja konkurentsivõimet tööjõuturul.

Instituutide praktikakorraldusi vaata instituutide lehtedelt

#õppimine #teadus
Projekt

Doktoriõppe konkursid

#õppimine
Tartu Ülikooli Sihtastuse diplom Foto Andres Tennus

Tartu Ülikooli Sihtasutus ootab üliõpilasi kevadsemestri stipendiumidele kandideerima

#õppimine

Lõputööde kaitsmised 2023. aastal

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna lõputööde kaitsmised 2023. aastal