Koolidele

Kooliõpilased saavad kaasa lüüa paljudes vahvates ettevõtmistes. Võimalus on kutsuda kooli külla üliõpilasi kellega koos saavad õpilased viia läbi mitmesuguseid katseid ja kuulata põnevaid loenguid. Lisaks leiab allpoolt lehekülgi nii keemiakatsete kohta kui ka erinevate teadusalaste konkurside, võistluste ja kursuste kohta.

 

Erinevad võimalused

Lahe geograafiatund -- geograafiatudengid tulevad Eestimaa koolidesse geograafia erinevaid tahke tutvustama
Teadusbuss -- liikuv teaduslabor, mis käib oma eksperimentidega linnast linna, koolist kooli
Rändav bioklass -- mobiilne biolabor rändab mööda Eestit ja külastab koole
Sada (111!) katset keemias -- videod keemiakatsetest keemiatundide huvitavamaks muutmiseks
KeyToNature -- elektrooniline elurikkuse õppimise ja õpetamise vahend
Füüsikaveeb -- juhised, kuidas õpilastega töötubasid teha ning kodus katsetada
Zooloogiaring -- Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi juures tegutsev ring 1.-12. klassi õpilastele
Eesti Teadusagentuur -- teaduse populariseerimine