Autor:
Vahram Muradyan

„Tähetorni Kalender 2024“ on sarja sajas number

13. detsembril kell 15 esitletakse Tartu observatooriumi peamajas 2024. aasta Tähetorni Kalendrit. Selle aasta väljaanne on eriti pidulik, sest esimese kalendri ilmumisest möödub sada aastat.

2024. aasta kalender algab tavapärase kalendaariumiga, mis on üsna ühesugusena püsinud kõik need sada aastat. Kalendri lisa esimesed artiklid ongi pühendatud 100. sünnipäevale. Muutmata kujul on ümber trükitud esimene eestlasest astronoomiaprofessori Taavet Rootsmäe artikkel esimesest, 1924. aasta kalendrist „Astronoomia kultuurilisest väärtusest enne ja nüüd“. Sellel on üht-teist öelda ka tänasele lugejale. Järgneb kalendrist vaid viis aastat noorema Jaan Einasto kirjutis „Tähetorni Kalender 100“. Siis lühike kokkuvõte kuivadest faktidest 100-aastase kalendri kohta Tõnu Viigilt ja Laurits Leedjärvelt. Peeter Tenjes kirjutab aga Jaan Einastost ja tema silmapaistvast teadusteest, kust ei puudu ka eksirännakud. Artikkel on pühendatud Einasto 2024. aastal täituvale 95 eluaastale ja 50 aasta möödumisele tumeaine avastamise artiklist ajakirjas „Nature“ (autorid Jaan Einasto, Ants Kaasik ja Enn Saar). Järgnevad kaks traditsioonilist populaarteaduslikku artiklit: Kalju Annuk kirjutab James Webbi kosmoseteleskoobi käekäigust ja esimestest saavutustest, Laurits Leedjärv meie igapäevastest eksoplaneetidest. Lisa lõpetavad ülevaade astronoomiahuviliste kokkutulekust, mis 2023. aastal kandis Astronoomiafestivali nime, ning paraku ka üks järelehüüe - suurele astronoomia sõbrale Urmas Sisaskile.

„Tähetorni Kalendri“ koostajad ja toimetajad on Tõnu Viik, Laurits Leedjärv ja Kalju Annuk. 

Tõnu Viik on olnud kalendri koostajate hulgas 2014. aastast, aga jutukesi kirjutas ta sinna juba palju varem. Alates 1967. aastast on ilmunud tema sulest 29 lugu.

Laurits alustas kalendri juures keeletoimetaja-korrektorina siis, kui seda andis välja AS Tesserakt. Tema nimi ilmus kalendris konsultandina esimest korda 1998. aastal. Pärast kauaaegse peatoimetaja Mihkel Jõeveeru surma 2006. aastal on ta olnud koostajate-toimetajate hulgas. 

Kalju Annuk on kalendri koostajate hulka kuulunud 2007. aastast. Tema põhiroll on olnud tehniline toimetamine, see tähendab kõigi tabelite ja tekstide TeX-i panekut ja vormistamist. Viimasel ajal on ta teinud ka kõik arvutused.

Koostajad peavad võimalikuks, et nime „Tähetorni Kalender“ teatakse ka järgmise saja aasta pärast, aga üsna kindlasti ei ilmu see aastal 2123 praeguse vormi ja sisuga ning nad ei püüagi ette kujutada, millised formaadid võivad siis levinud olla.

Juubeliväljaande kaane kujundas Vahram Muradyan.

Liitu Facebooki sündmusega

 

Tartu tähetorn

Astronoomialoeng tutvustab vee kaugseire võimalusi

Üritused Tartus - Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed

Veebruarikuu loodusluuleõhtul esineb filosoof Margus Ott

Üritused Tartus - Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed

Jaanuarikuu loodusluuleõhtul esineb luuletaja Kruusa Kalju