Autor:
Tippapatt

CHAISE avaldab plokiahela oskuste strateegia, millega muudetakse Euroopa Liit plokiahela innovatsiooni ja kasutuselevõtu eestvedajaks

Valdkondlike oskuste ühendus CHAISE on avaldanud Euroopa plokiahela oskuste strateegia ja tegevuskava. See strateegia on võtmetähtsusega saavutus CHAISE projektis, mida rahastatakse programmi Erasmus+ raames eesmärgiga tagada Euroopas plokiahela oskused, mis hoiaksid Euroopa Liitu plokiahela innovatsiooni esirinnas ja suurendaksid veelgi selle sektori atraktiivsust.

Strateegia koostamiseks on CHAISE’i partnerid enam kui aasta põhjalikult uurinud plokiahela tööturgu ning analüüsinud selliste oskuste nõudmise ja pakkumise vahekorda. CHAISE'i varasemates väljaannetes on rõhutatud, et praegune plokiahela spetsialistide pakkumine ei vasta nõudlusele. Selle põhjuseks on peamiselt tööturu ja plokiahela haridus- ja koolitustegevuse vahelise seose puudumine ning vähene teadlikkus sellest arenevast tehnoloogiast.

Sellest lähtudes püüab CHAISE’i Euroopa plokiahela oskuste strateegia pakkuda koordineeritud ja praktilist lähenemist, millega reageerida praegustele ja tulevastele plokiahela oskuste vajadustele ning pakkuda koolituslahendusi, mis vastaksid 21. sajandi nõudmistele.

Strateegia, mida on täiustatud pärast konsulteerimist ELi ja riiklike valdkondlike sidusrühmadega, on sõnastatud viie strateegilise eesmärgi kaudu:

  1. järjepidev sõnumi levitamine plokiahela haridusvajaduste kohta ja tööturu jälgimine;
  2. Euroopa ühisplatvormi loomine plokiahela oskuste omandamiseks ja teadmiste kogumiseks;
  3. koostöö ja teadmussiirde tõhustamine ettevõtete ja akadeemiliste ringkondade vahel;
  4. blokiahela kõigile kättesaadavaks muutmine;
  5. plokiahela detsentraliseeritud koolitus- ja tööturuplatvormi loomine.

Lisaks nähakse strateegiaga ette uuenduslik tööriist: detsentraliseeritud (plokiahelapõhine) koolitus- ja tööturuplatvorm, mis pakub uut lähenemisviisi haridusele ja koolitusele. See platvorm ühendab plokiahela tööturu, kus ettevõtted otsivad konkreetsete oskustega kandidaate, ja plokiahela koolitusasutused, mis pakuvad neid oskusi kursuste ja õppekavade kaudu.

CHAISE’i plokiahela oskuste strateegia on pidevalt muutuv dokument, mis vaadatakse igal aastal läbi, lähtudes muutuvatest vajadustest teatud oskuste järele ja valdkondlikest arenguprioriteetidest. Järgmise sammuna töötatakse CHAISE projekti raames välja plokiahela õppekava ja laialt avatud e-õppe kursus (MOOC)  ning luuakse Euroopa plokiahela oskuste koostöövõrgustik, mis jälgib strateegia rakendamist pärast projekti lõppu.

#rahvusvaheline
Värriö looduskaitseala - Tartu observatoorium - Tartu Ülikool

Jan Pisek ajakirjas Nature: peame leidma viisi, kuidas uurida Arktikat ilma Venemaata

#rahvusvaheline
Going to the stars lecture_Martin Tajmar_Tartu Observatory_University of Tartu

Going to the Stars – How can we build something like Star Trek?

#rahvusvaheline
Ülikooli rektor kohtumas India suursaadikuga_allikas Sirje Üprus

Tartu Ülikooli külastas India suursaadik