Autor:
Marek Metslaid

Signe Värv pälvis kodanikupäeva aumärgi

Siseminister Lauri Läänemets andis 28.11. pidulikul tunnustusüritusel Eesti Rahvusringhäälingus üle kodanikupäeva aumärgi Tartu Ülikooli rakubioloogia teadur Signe Värvile. 
 

Kodanikupäeva aumärkidega tunnustatakse vastutustundlikke ja hoolivaid inimesi, kes on ennast näidanud väljapaistvalt eeskujuliku kodanikuna, seda kas märkimisväärse panuse andmisega ühiskonda, edendades kodanikukasvatust või kogukonnas vabatahtlikku tööd tehes. Kodanikumärki annab välja siseministeeriumi komisjon. Sellel aastal said aumärgi 14 tarmukat naist, kes edendavad elu erinevates paikades üle Eesti.  
 

Alates 13. aprillist 2022 on Signe Värv oma põhitöö kõrvalt organiseerinud aadressil Riia 23b/2 Omicumi hoone aatriumis varje- ehk kamuflaažvõrkude punumist Ukraina sõjaväe tarvis, et aidata Ukraina riiki ja inimesi neid tabanud jõhkra agressiooni tõrjumisel. Sellele algatusele pani Signe aluse lähtudes oma tõekspidamistest ja isiklikust entusiasmist. Seejuures tuleb märkida, et Signe on vaikne ja tagasihoidlik tegudeinimene, kes eelistab tähelepanu keskpunkti mitte sattuda. 

Signe on andnud abivajajatele üle juba sadade ruutmeetrite kaupa varjevõrke, mille kvaliteeti ta väga pingsalt jälgib. Signe koordineerib varjevõrkude valmistamisel kõiki protsessiga seotud tegevusi ning seda igapäevaselt oma põhitöö kõrvalt. Ta organiseerib vajamineva materjali võrkude tegemiseks (kangad, võrgud, töövahendid jne), korraldab kangaste värvimise, materjalitükkide ettevalmistamise, juhendab võrkude punujaid, tagab valminud võrkude üleandmise ning jõudmise sihtkohta. Alates aprillist on Signe juhendamisel varjevõrke pununud enam kui kuuskümmend inimest. Nende seas on oma panuse andnud mitmed Tartu Ülikooli kollektiivid, näiteks personaliosakond, muidugi ka Omicumi ja selle kõrval asuvates hoonetes töötavate instituutide inimesed. Punumas käiakse ka väljaspoolt ülikooli ja Tartut. Hindamatu panuse on andnud Tartus elavad Ukraina sõjapõgenikud ja mõned vabatahtlikud. 

Oktoobris kajastas Signe Värvi tegevust varjevõrkude osas ajaleht Tartu Postimees, mille järel võtsid Signega ühendust mitmed uued huvilised, kes soovisid anda oma panuse kas võrkude või sobivate kangaste näol.  

Seitsme kuu jooksul, aprillist oktoobrini, punuti Signe eestvedamisel 28 varjevõrku kogupindalaga üle 500 m2. MTÜ „Aitan kaitsta“ eestvedamisel on üle Eesti vabatahtliku tööna tehtud tänaseks juba enam kui 10 000 ruutmeetrit varjevõrke. 

Signe käe ja järelvalve all on pidevalt töös umbes 30 m2 jagu uusi võrke, mida punutakse lähtuvalt etteantud värvikoodist. 

Signe on juba varasematel aastatel torganud silma oma suurepäraste organisaatori võimete poolest. Kui Signe midagi teeb, siis teeb ta seda südamega. Kohe pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse oli Signe üks esimesi, kes hakkas Tartu ülikoolis organiseerima varjevõrkude punumist. Ta algatas meie instituudis materjalide kogumise ja värvimise, otsis välja juhendid ja on alati valmis uusi punujaid ise juhendama. Ka suvepuhkuse ajal oli Signe olemas, mis tagas selle, et varjevõrkude punumine sai jätkuda suvi läbi. On tore, et meie majja on leidnud tee ka Ukraina sõjapõgenikud.

Maia Kivisaar, molekulaar- ja rakubioloogia instituudi direktor

Viimastel kuudel on Signe organiseerinud punumismaterjaliks vanu kaitseväe vorme, mis materjali optimaalse ja täieliku ärakasutamise eesmärgil enne võrkudesse punumist korrektselt lahti harutatakse.  
Lisaks sellele on Signe käima pannud tarneahela, et enne talve koguda kokku lõng, eesmärgiga kududa Ukraina vabadusvõitlejatele villaseid sokke ja muud vajalikku.  

Signe poolt ellu kutsutud tegevus on hea näide tõelisest kogukondade-ülesest toimetamisest, mis ühendab inimesi, et aidata neid, kes seda kõige enam vajavad. Selline ühistegevus tugevdab inimestevahelist suhtlust ja toetab nii ka vajalikku kogukonnatunnet. Riik ja rahvas on seda tugevamad, mida ühtsemalt tegutsetakse ja mida tihedam on koostöö. 
Kui iga euroopa kodanik suudaks panustada Signega sarnases mahus, oleks olukord Ukraina sõja konteksti arvestades käesolevaks hetkeks kardinaalselt teine. 

Tehtud töö märkamine ja tunnustamine aitab meil ühtlasi motiveerida ka tuhandeid teisi meie ühiskonna „sädeinimesi“ ja eestvedajaid, et selliseid algatusi ja inimesi meie riik märkab, tunnustab ja seab eeskujuks.

Lauri Läänemets, siseminister

Signe Värv on alati silma paistnud põhjalikkuse ja töökusega, mis on kahtlemata eeskujuliku kodaniku tunnused. Lisaks oma põhitööle rakubioloogia teadurina panustab ta palju õppetöösse ja teaduse populariseerimisse andes teadmisi edasi lasteaialastest doktorantideni. Kui on vaja vastu võtta õpilaste gruppe või korraldada töötuba Teadlaste Öö raames, võib Signe initsiatiiviga alati arvestada. Koroonapandeemia ajal jagas ta oma sotsiaalmeedia konto kaudu teadmistepõhist infot koroonavatsiinide kohta. 

Sõjakuudel on tagasihoidliku ja heatahtliku Signe väsimatu innukus ja entusiasm olnud eriliselt silmapaistev. Signele on tänulikud kolleegid, vabatahtlikud, kogu ülikool, sest selline varjevõrkude punumine ja ukrainlaste aitamine sai võimalikuks ainult tänu ühe erakordse inimese poolt eest veetud südikale tegevusele, mis on sütitanud ka paljudes teistes soovi anda oma väike panus meist kõigist suuremate probleemide lahendamisesse.  

 

Uudis Siseministeeriumi lehel.

Täielik fotogalerii Siseministeeriumi Flickr'i lehel.


Fotod kodanikupäeva tänuürituselt, fotograaf Marek Metslaid

#kestlikkus #ühiskonnale
Kliimamuutused

Eesti vajab kliimamuutustega kohanemiseks selget tegevuskava

#tunnustamine
Eveliina Mustonen, Helsingi Ülikool

Riho Altnurme ja Madis Noppel valiti Helsingi Ülikooli audoktoriteks

#ettevõtlus #kestlikkus #koostöö #teadus #ühiskonnale
Laboritöö

Tartu Ülikooli teadlased aitavad kaasa Stargate Hydrogen’i loodud uudsete katalüsaatorite uuringutele