Autor:
Marja-Liisa Plats

20. septembril avaneb praktiline kaugseire veebikursus, mis tegeleb Copernicuse satelliidi andmetega

Tartu observatoorium kutsub osalema ingliskeelsel MOOCi kursusel „Remote sensing practical case studies based on Copernicus data“. Kursus algab 20. septembril ja vältab kaheksa nädalat.

Kursuse põhiosa moodustavad juhtumiuuringud. Enne iga uut osa antakse ülevaade ka teooriast. Kursuse läbimiseks tuleb sooritada iga osa lõpus test. Kursuse läbinud üliõpilane on võimeline kasutama satelliidiandmeid, rakendama pilditöötlustehnikaid, teostama ruumilis-ajalisi analüüse ja visualiseerima tulemusi.

MOOC ehk vaba juurdepääsuga e-kursus (ingl massive open online course) on avatud registreerimisega täielikult veebipõhine täiendusõppekursus, millel kõik soovijad saavad tasuta osaleda. Vaba juurdepääsuga e-kursuste eesmärk on eri sihtrühmadele kõrgharidusele juurdepääsu võimaldamine ning ülikooli õppimisvõimaluste tutvustamine ja mitmekesistamine.

Aine läbimine annab 1 EAP. Üliõpilased saavad registreeruda ÕIS-i kaudu kuni 1. oktoobrini (LTTO.TK.001). 

MOOCi läbimise nõuded täitnud osalejatele väljastatakse Tartu Ülikooli digitaalne tunnistus.

Lehelt https://moocs.ut.ee leiate alati värske MOOCide pakkumise.

Robotont ja robootika kaasprofessor Karl Kruusamäe

Tootmises vajalike andmepõhiste rakendustehnoloogiate arendamine Ida-Virumaal

Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

Auditoorium

Tartu Ülikoolis algab matemaatika riigieksamiks ettevalmistav kursus