Bakalaureuseõpe loodus- ja täppisteaduste valdkonnas

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppesse saavad kandideerida kõik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus).

Bakalaureuse vastuvõtt on lävendipõhine ja paremusjärjestuse alusel, lähtuvalt riigieksamite tulemustest. Sisseastumise täpsem info on õppekava juures, vastuvõtutingimuste all.

Oled oodatud õppima loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppesse.

Loodus-ja täppisteaduste valdkonna stipendiumid üle-eestiliste aineolümpiaadide parimatele (alates 01.09.2021 sisseastujatele) 300 eurot kuus

- Stipendiumit on õigus taotleda LT bakalaureuse esimese aasta üliõpilasel, kes on olnud üle-eestilisel aineolümpiaadil  11.-12. klassi  arvestuses  viie  parima  hulgas  kolme  aasta  jooksul. Täpsed tingimused statuudis.

Arvutitehnika
Muuda oma tehnoloogia huvi karjääriks! Arvutitehnika õppekavas on ühendatud nii tark- kui ka riistvaraga tegelemine kõrgtehnoloogiliste süsteemide ja seadmete väljatöötamiseks. Suur osakaal on praktikal, mille käigus lahendad reaalseid ülesandeid näiteks elektroonika, asjade interneti, robotite ja arukate materjalide valdkonnast.
Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammi õppurid ning bioloogia ja elustiku kaitse bakalaureusetudengid praktikal.Foto: Triin Kaasiku
Bioloogia ja elustiku kaitse õppekaval õppides omandad sa põhjalikud teadmised molekulaar- ja rakubioloogiast või eluslooduse mitmekesisusest ja kaitsest. Sinust saab hinnatud oskustega spetsialist näiteks meditsiinilaboritele, biotehnoloogiaettevõtetele või toiduainetööstusele ning elustiku kaitse suuna läbinu on oodatud keskkonnakaitse, -hindamise ja -planeerimisega tegelevatesse asutustesse ja ettevõtetesse. Just sina võid olla see, kes aitab oma teadmistega kaasa uute ravimite arendamisele või elurikkuse püsimisele! 
Keemia labor
Füüsika või keemia või materjaliteadus – tutvu nende kõigiga ja seejärel keskendu lemmikule! Kes oskab õigesti liigutada aatomeid ja molekule, oskab õigesti liigutada ka kõike muud, sealhulgas raha! Saad universaalse mudelite loomise oskuse, põhjalikud alusteadmised looduse toimemehhanismide kohta ning usaldusväärse täppisteadusliku tööriistakasti kogu eluks. Selle baasilt võid kiiresti omandada mistahes konkreetse ameti füüsikalis-keemiliste tehnoloogiate arendajana või vahendajana.
MR LT-Tulf-160 (Mariana Tulf)
Tartu Ülikool on molekulaarbioloogias ja geneetikas 1% maailma mõjukaimate teadusasutuste seas, mis tõestab siinse hariduse tippkvaliteeti. Me koolitame maailmas kiiresti areneva biotehnoloogia valdkonna spetsialiste, kellel on võimalus anda panus sellistesse tulevikuvaldkondadesse nagu genoomika, meditsiiniline diagnostika, bioinformaatika, sünteetiline bioloogia ja roheline energeetika.
geograafid
Geograafia õppekavas on ühendatud loodus, inimühiskond ja põnev infotehnoloogia. Sa tutvud nii oma eriala klassikaliste teooriatega kui ka kiiresti arenevate valdkondade ja moodsa tehnoloogiaga, näiteks mobiilpositsioneerimise ja geoinformaatikaga. Geograafihariduse omandamisel järel võid töö valida planeerija, keskkonnaeksperdi, geoinformaatiku ja paljude teiste ametite seast.
Geoloogid välipraktikal
Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia õppekava on üks uuenduslikumaid ja mitmekülgsemaid Tartu Ülikoolis. Sa omandad loodus- ja reaalteaduste laiapõhjalised alusteadmised, mis on ühendatud teadmistega sotsiaalvaldkonnast, õigusruumist ja infotehnoloogiast. Nii saab sinust hinnatud keskkonna- või maapõuespetsialist.
Loeng
Tartu Ülikoolist saad Baltimaade kõige rahvusvahelisema IT-hariduse, mis annab sulle tööturul konkurentsieelise. Meie tihe koostöö edukate IT-firmadega tagab üliõpilastele soodsa keskkonna ka enda idufirma asutamiseks. Arvutiteaduse instituut pakub parimatele õppuritele stipendiume ja õpingute ajaks saavad kõik üliõpilased tasuta sülearvuti.
tudengid
Uuenduslik ingliskeelne bakalaureuseõpe annab sulle laia ülevaate loodus-, täppis- ja tehnikateadustest, sest peale alusteadmiste (mida on tihtilugu puudu) omandamise spetsialiseerud sa ühele kitsamale valdkonnale. Suurt rõhku paneme teoreetiliste teadmiste rakendamisele praktikas ja kuna kitsa eriala valid sa alles pärast kolmandat semestrit, oled sa selleks ajaks saanud nii teoreetilise kui ka praktilise kogemuse ning oskad teha teadlikuma valiku. Õppekava läbimise järel võid jätkata mis tahes loodusteadusliku eriala magistriõppes Eestis või välismaal.
Üliõpilane
Tartu Ülikool pakub ainsana Eestis laiapõhjalist matemaatikaharidust: ainult siin on esindatud kõik peamised matemaatikasuunad. Mitmekülgne õppekava treenib loogilist mõtlemist ja on suunatud lahenduste leidmisele mis tahes valdkonnas. Vilistlasena saad töötada paljudel tulevikutöökohtadel tehnoloogia ja inseneeria vallas.
tudengid
Infoühiskond vajab inimesi, kes oskavad infot koguda, töödelda, analüüsida ja mõtestada. Kui omandad matemaatilise statistika bakalaureusekraadi, on su tegevusvaldkonnad piiramatud, ulatudes meditsiinist panganduse ja keskkonnakaitseni. Lisaks annab statistikuharidus maailmakäsituse, mis on kooskõlas infoajastu põhimõtetega.

Loodus- ja täppisteadused aitavad mõista loodust ja universumi toimimist, kuidas kõik omavahel seotud on ning näha suuremat pilti. Nende erialade õppimine aitab arendada kriitilist mõtlemist ja probleemide lahendamise oskusi, mis võivad olla kasulikud igas eluvaldkonnas.

Loodus- ja täppisteaduste õppimine avab palju karjäärivõimalusi, sealhulgas teadlasteks, insenerideks, infotehnoloogia ja keskkonnakaitse spetsialistideks jne saamine. Need kõik valdkonnad on tänapäeval väga olulised ja pakuvad edukaid karjääriväljavaateid.

Loodusteaduste õppimine aitab mõista keskkonnaprobleeme ja nende põhjuseid ning võtta kasutusele meetmeid looduse kaitsmiseks ja säilitamiseks.

Loodus- ja täppisteadused on aluseks paljudele tehnoloogiatele, mida tänapäeval kasutame, näiteks nutitelefonid, internet ja elektriautod. Meie valdkonna erialadel õppimine aitab mõista, kuidas need tehnoloogiad töötavad ning aitab kaasa uute tehnoloogiate arendamisele.

Üldised sisseastumistingimused

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega

Mobiilsus ja üritused

Mobiilsus ja üritused