Loodus- ja täppisteaduste valdkonna stipendiumid üle-eestiliste aineolümpiaadide parimatele

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna stipendiumi statuut aineolümpiaadide parimatele

1. Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkond maksab stipendiumid üle-eestilistel aineolümpiaadidel suurepäraselt esinenud ja Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna bakalaureuseõppesse astunud üliõpilastele.

2. Stipendium määratakse üliõpilastele, kes olid üle-eestilisel aineolümpiaadil 11.-12. klassi arvestuses viie parima hulgas kolme aasta jooksul või osalesid rahvusvahelistel olümpiaadidel. Aineolümpiaadid on: astronoomia lahtine võistlus, bioloogia, füüsika, keemia, geograafia, maateadused, informaatika, matemaatika. Lõpliku otsuse teeb õppeprodekaan.

3. Stipendiumi suurus on 300 eurot kuus ja määratakse õppeprodekaani korraldusega kaks korda õppeaastas viieks kuuks: septembrist jaanuarini ja veebruarist juunini. Stipendium makstakse välja iga kuu.

4. Esimesel semestril määratakse stipendium üliõpilase avalduse alusel. Avaldus tuleb esitada septembrikuu jooksul aadressile ltt@ut.ee.

5. Alates teisest semestrist pikendatakse stipendiumit automaatselt, kui seda saanud üliõpilane vastab järgmistele nõuetele:

5.1. ta on esimesel pikendamisel täitnud õppekava esimese semestri kohta ja hilisemal pikendamisel kumulatiivselt vähemalt 30 ainepunkti ulatuses semestri kohta;

5.2. tema tulemuste kaalutud keskmine hinne üle kõigi tulemuste kogu õppeaja jooksul on vähemalt 4,0.

6. Üliõpilasel on õigus saada stipendiumit nominaalse õppeaja jooksul.

7. Kui üliõpilane siirdub akadeemilisele puhkusele, peatatakse stipendiumi maksmine akadeemilisele puhkusele siirdumisele järgnevast kuust. Üliõpilase eksmatrikuleerimise korral lõpetatakse stipendiumi maksmine eksmatrikuleerimisele järgnevast kuust. Stipendiumit uuesti taotleda ei ole võimalik.

8. Kui üliõpilane saab samal ajal erialastipendiumit, siis talle aineolümpiaadil osalemise stipendiumit ei maksta.

9. Stipendiumit makstakse alates 2021. õppeaastast sisseastunutele.

Kinnitatud LT valdkonna nõukogus 12.05.2022