Skip to main content

Dekaan

Valdkonna tööd juhib dekaan, kes valitakse neljaks aastaks ülikooli professorite, dotsentide, juhtivteadurite ja vanemteadurite hulgast rektori kehtestatud korras. Dekaanikandidaate võivad esitada rektor, valdkonda kuuluvate instituutide ja kolledžite nõukogud, vähemalt kümme valdkonna akadeemilist töötajat ühiselt ja valdkonna üliõpilaskogu.

Dekaan juhib valdkonna nõukogu tööd, teostab järelvalvet valdkonna struktuuriüksuste tegevuse üle ja esindab ülikooli vastavalt rektori antud volitustele. Dekaan määrab ametisse prodekaanid.

Dekaan
Loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaan on alates jaanuarist 2020 geoloogia professor Leho Ainsaar.
Jaga
21.01.2022
#ülikoolist
Tartu Ülikooli uue veebi teaduse rubriik

Ülikooli veebileht on saanud värske sisu ja vormi

Jaga
11.01.2022
#ettevõtlus #juhtimine #õppimine #teadus #ühiskonnale #ülikoolist #valdkonnast
Pilt Vanemuise 46 fuajeest

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna arengukava aastateks 2022–2026

Jaga
18.11.2021