Autor:
Henry Narits

Kuldar Taveter sai Tartu Ülikooli infosüsteemide professoriks

5. aprillil otsustas Tartu Ülikooli senat edutada arvutiteaduse instituudi infosüsteemide kaasprofessori Kuldar Taveteri professori ametikohale.

Kuldar Taveter on sündinud 1965. aastal Tallinnas. Aastal 2004 kaitses ta Tallinna Tehnikaülikooli informaatikainstituudis doktorikraadi informaatika erialal. Seejärel on ta töötanud üle kolme aasta järeldoktorantuuris Melbourne’i Ülikoolis Austraalias ja kaheksa aastat infotehnoloogia teadurina Soome Riiklikus Tehnikauuringute Keskuses. Ta on olnud Fulbrighti stipendiaat Lõuna-Carolina Ülikoolis USA-s ning tegutsenud lühemaid perioode külalisprofessorina Malaisias ja Hiinas.

Taveter on avaldanud 104 teaduslikku publikatsiooni, nende hulgas kaks monograafiat. Viimase viie aasta jooksul on ilmunud 26 publikatsiooni. Tema juhendamisel on kaitstud kolm doktoritööd.

Professor Taveteri peamised uurimisvaldkonnad on seotud küsimusega, kuidas luua infosüsteeme, mis toetaksid inimest ja organisatsiooni vajalike eesmärkide saavutamisel, aga ei dikteeriks samas nende saavutamise viise. Tema uurimisrühm tegeleb meetoditega, mille abil luua emotsionaalselt vastuvõetav tarkvara, mis vastaks sotsiaalteadlaste seas rõhutatud inimväärtustele, nagu iseseisvus, võrdne kohtlemine, kuuluvus- ja saavutusvajadus. Eriti tuleb neid aspekte arvestada infosüsteemide loomisel tervishoiu- ja heaoluvaldkonnas, näiteks vanemaealistele mõeldud infotehnoloogilistes lahendustes. Inimväärtuste järgimine on muutunud tähtsamaks ka tehisaru järjest laiema kasutuselevõtuga.

Taveter on Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi tarkvaratehnika õppetooli ja inimkesksete infosüsteemide uurimisrühma juhataja ning õppekava „IT mitteinformaatikutele“ programmijuht. Praegu juhib ta Tartu Ülikoolis meeskonda Euroopa Liidu programmi „Horisont 2020“ projektides „Tervena ja aktiivsena vananemise pilootprojektid“ (2019–2024) ning „Sotsiaalministeeriumi valitsemisala protsessi- ja riskihalduse mudeli loomine“ (2023–2024). Viimase kümne aasta jooksul on ta olnud töörühma juht veel kolmes Euroopa Liidu ja ühes Eesti projektis.

Tema huvialadeks on psühholoogia, teoloogia ja ujumine.

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine

Technologicumi projekteerimislepingu allkirjastamine

Sõlmiti Maarjaväljale rajatava uue õppe- ja teadushoone projekteerimisleping

Clevon ja Isejuhtivate Sõidukite Labor lõid koostöös käed

Clevoni ja Tartu Ülikooli koostöö tulemusel on TÜ isejuhtivate sõidukite labori katseautot nüüd võimalik kaugjuhtida