Nõukogu

Valdkonna nõukogu on 25-liikmeline. Nõukogusse kuuluvad dekaan nõukogu esimehena, valdkonda kuuluvate instituutide juhid, viis üliõpilaste esindajat, kolm nõukogu enda nimetatud liiget ning valdkonna akadeemiliste töötajate valitud esindajad. 

Koosseis:

1.1. Ametikohajärgsed liikmed:
Leho Ainsaar, valdkonna dekaan, nõukogu esimees,
Heisi Kurig, arvutiteaduste instituudi juhtaja,
Markus Vetemaa, Eesti mereinstituudi direktor,
Toomas Plank, füüsika instituudi direktor,
Piret Pikma, keemia instituudi direktor,
Meelis Käärik, matemaatika ja statistika instituudi juhataja,
Maia Kivisaar, molekulaar- ja rakubioloogia instituudi direktor,
Reet Kurg, tehnoloogiainstituudi direktor,
Maarja Öpik, ökoloogia ja maateaduste instituudi direktor,
Antti Tamm, Tartu observatooriumi direktor,
Mait Metspalu, genoomika instituudi direktor
Mart Loog, bioinseneeria instituut. 

1.2. Akadeemiliste töötajate esindajad:

      Mark Fišel, keeletehnoloogia professor,
      Krista Fischer, matemaatilise statistika professor,
      Heiki Junninen, keskkonnafüüsika professor,
      Ago Rinken, bioorgaanilise keemia professor,                      ,
      Evelyn Uuemaa, geoinformaatika professor.                      .

1.3. Üliõpilaste esindajad:

1.4. Nõukogu enda nimetatud liikmed:
Peeter Burk, õppeprodekaan,
Johann Langemets, teadusprodekaan,
Toivo Maimets, rakubioloogia professor.

Akadeemiliste töötajate esindajate volitused algavad 01.07.2021 ja kehtivad kuni 30.06.2024.
Üliõpilaste esindajate volitused algavad 01.07.2023 ja kehtivad kuni 30.06.2024.