Stipendium vabariikliku matemaatikaolümpiaadi parimatele

1. Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskond asutas stipendiumid matemaatikaolümpiaadil suurepäraselt esinenud Tartu Ülikooli matemaatika või matemaatilise statistika bakalaureuseõppekavale sisseastunud üliõpilastele.

2. Stipendiumi suurus on 240 eurot kuus. Stipendiumid määratakse loodus- ja täppisteaduste valdkonna prodekaani korraldusega kaks korda õppeaastas viieks kuuks: septembrist jaanuarini ning veebruarist juunini. Stipendium makstakse välja igakuiselt.

3. Esimesel semestril määratakse stipendiumid matemaatika või matemaatilise statistika erialale sisseastunud üliõpilastele, keda autasustati samal aastal vabariiklikul koolinoorte matemaatikaolümpiaadil 12. klassi arvestuses I või II järgu diplomiga.

4. Alates teisest semestrist pikendatakse stipendiumit automaatselt, kui seni stipendiumi saanud üliõpilane vastab järgmistele nõuetele:

4.1. on täitnud õppekava kumulatiivselt vähemalt 30 ainepunkti semestri kohta,

4.2. kaalutud keskmine hinne kogu õppeaja jooksul on vähemalt 4,0.

5. Stipendiumi on üliõpilasel õigus saada nominaalse õppeaja jooksul.

6. Üliõpilase akadeemilisele puhkusele siirdumise või eksmatrikuleerimise korral lõpetatakse stipendiumi maksmine akadeemilisele puhkusele siirdumisele või eksmatrikuleerimisele järgnevast kuust.

7. Stipendiumit ei maksta samaaegselt riikliku tulemusstipendiumiga.

Karjääripäev 2023 Ekvilibrist

Kosmosehuvi tõi Tõraverre karjääripäevale ligi 500 õpilast

Karjääriredel viib kosmosesse 2023

Karjääriredel viib kosmosesse

Üritused Tartus - Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed

Seenenädal: seeneõhtu 6. septembril