Autor:
Vallo Kruuser

Tartu Ülikool aitab Nõo Lihatööstusel kasutada tootmises tehisintellekti

Eesti toiduainetööstuse esimese ettevõttena hakkab Nõo Lihatööstus ühes Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudiga katsetama uudseid tehisintellekti- ja robootikalahendusi, mis aitavad optimeerida tootmist ning tõhustada toodete kvaliteedikontrolli.

Nõo Lihatööstuse ja Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi koostööprojekt osutus valituks tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE ideekorjes. Üheskoos selgitatakse välja võimalused, kuidas teha tehisintellekti abil tootmisliinil kvaliteedikontrolli. Demoprojektis osalemine võimaldab tootmisettevõtetel enne investeerimist katsetada tehisintellekti- ja robootikalahendusi ning soodustada seeläbi edasisi investeeringuid tehnoloogiasse. Projekti tulemusi on oodata aasta lõpuks.

„Toiduainetööstuse jaoks on tootmise digitaliseerimine möödapääsmatu, kui soovime laieneda välisturule, optimeerida kulusid ja muuta tootmist efektiivsemaks,“ põhjendas Nõo Lihatööstuse tegevjuht Ragnar Loova tehisintellekti katsetamise soovi. Tema sõnul on Nõo Lihatööstus viimastel aastatel investeerinud üha rohkem uuendustegevusse ja töö automatiseerimisse, et tulla turule uudsete toodete ning senisest kestlikumate pakenditega. Selle vajaduse on tinginud nii majandusolukord, keskkonnanõuded kui ka tarbijate võimalused ja ootused.

Arvutiteaduse instituudi tehisintellekti lektori Ardi Tampuu arvates on masinnägemise tehnoloogiad piisavalt küpsed, et kasutada neid tööstuses protsesside jälgimiseks ja vigade tuvastamiseks. „Usun, et tänu vabavaralistele mudelitele on varsti masinnägemise lahendused sama lihtsasti ligipääsetavad kui veebilehed. Vaja on vaid olemasolevaid tööriistu veidi kasutusjuhtude põhjal kohandada ja kasutaja jaoks õigesti pakendada,“ ütles Tampuu. Tema sõnul on demoprojekt hea viis tehnoloogia kättesaadavust näitlikustada.

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE kaasrahastavad Euroopa Liidu programm „Digitaalne Euroopa“ ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Nõo Lihatööstus on kõige suurem ja uuendusmeelsem kodumaisel kapitalil põhinev lihatööstus. Ettevõte annab tööd üle 200 töötajale, olles seega Lõuna-Eestis üks tähtsamaid tööandjaid ja kohaliku ühiskonnaelu edendajaid. Nõo pälvis 2021. aastal Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu korraldatud Eesti parimate ettevõtete konkursil aasta pereettevõtte tiitli.

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid

Kaasprofessor Alar Jänes hoidmas TÜ keemia instituudis komplekteeritud tsink-ioon-hübriidsuperkondensaatori prototüüpi

Kuidas rahuldada inimkonna kasvavat energiavajadust?

Karl Kruusamäe

Karl Kruusamäe sillutab teed inimese ja roboti võimalusterohkele koostööle