Autor:
Erakogu

Noore statistiku preemia pälvib Kadi Kilgi Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö eest

Albert Pulleritsu preemia võitja Kadi Kilgi kaitses magistritöö matemaatika ja statistika instituudis sellel kevadel teemal „Hospitaliseerimise riski prognoosimine krooniliste haigustega patsientidel“. 

Kadi Kilgi soovis oma tööga leida parima mudeli riskipatsientide hospitaliseerimiste prognoosimiseks, milleks ta kasutas Haigekassa eelmise aasta raviarvete andmeid.  

Magistritöö teemani jõudis Kilgi tööstusmagistrantuuri programmi kaudu, mille jooksul teeb üliõpilane kolm semestrit magistriõppest koostööd partnerettevõttega ning programmi lõpuks valmib ka magistritöö. „Tööstusmagistrantuuri programmi kandideerides kõnetas mind just Eesti Haigekassa pakutud uurimisteema, mis keskendus välditava hospitaliseerimise riskipatsientide tuvastamisele. Teema kõnetas mind oma praktilisusega ja lisaks tundus põnev masinõppe meetodeid kasutada,“ ütles Kilgi. „Preemia võitmine on suur tunnustus. Olen tänulik ja uhke, et minu tööd on märgatud.“

Statistikaamet andis Albert Pulleritsu nimelise noore statistiku preemia välja 12. korda ja tunnustab sellega üht noort üliõpilast, kelle magistri- või bakalaureusetöö rakendab või arendab mõnda statistikameetodit. Sel aastal laekus konkursile kuus tööd. 

Žürii hindas Kilgi tööd noore statistiku preemia vääriliseks, kuna autor oli kasutanud ulatuslikku ja kättesaadavat andmestikku ning sobivat, sealhulgas ka võrdlemisi innovatiivset statistika metoodikat. Töö oli tehtud metoodiliselt korralikult ja tulemused loogilised, põhjendatud ja praktilise väärtusega.  

Pulleritsu preemia hindamiskomisjoni esimehe, statistikaameti juhtivanalüütiku Kaja Sõstra sõnul oli Kadi Kilgi kasutanud hospitaliseerimise riski prognoosimisel innovatiivseid masinõppe meetodeid. „Uurimistöö planeerimisel oli ta suurt tähelepanu pööranud andmestiku koostamise etapile, mis näitab, et Kadi tegi töö käigus vajalikul määral selgeks ka meditsiini valdkonna,“ ütles Sõstra. „Tööl oli selge praktiline motivatsioon ja ka tulemused on praktikas kasutatavad patsientide prioriseerimiseks, mis lihtsustab perearstide tööd krooniliste haigustega patsientidega.“

Võidutööle lisaks tõi hindamiskomisjon eraldi välja Karmela Kaasiku magistritöö teemal „Statistikaameti andmebaasi kasutamine rahvastiku teema õppimiseks geograafia kolmandas kooliastmes“, mis populariseerib andmete kasutamist, on hästi rakendatav õppetöös ja seetõttu suure praktilise väärtusega.

Hindamiskomisjoni kuulusid rahvastikuteadlane ja Tartu Ülikooli emeriitprofessor Ene-Margit Tiit, statistikaameti rahvastiku- ja sotsiaal­statistika osakonna juhataja Anet Müürsoo, statistikaameti kvaliteedijuht Ilona Reiljan, Riigikantselei strateegiadirektori asetäitja ja statistikanõukogu liige Dmitri Burnašev ja žürii esimees, statistikaameti juhtivanalüütik Kaja Sõstra.  

Võitja tööga saab tutvuda statistikaameti veebilehel. Magistritööd juhendasid Mark Gimbutas ja Tartu Ülikooli professor Krista Fischer (PhD). 

Albert Pullerits oli 1921. aastal loodud Eesti Statistika Keskbüroo esimene juht ja Eesti statistikasüsteemi rajaja. Albert Pulleritsu nimelise noore statistiku preemia andis statistikaamet esimest korda välja 2011. aastal Eesti statistika 90. juubeliaasta puhul. 2022. aasta võitjat premeeritakse 500-eurose kinkekaardiga.

 

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu preemiate laureaadid

Presidendi kultuurirahastu preemiad pälvisid Hedvig Tamman ja Liisa Rätsep

Akadeemik Andres Metspalu

Andres Metspalu valiti Academia Europaea liikmeks

Professor Ülo Mander

Ülo Mander valiti globaalmuutuste akadeemikuks