Autor:
Henry Narits

Lidia Feklistova pälvis I preemia riiklikul haridusteaduslike tööde konkursil

31. märtsil anti Tartu Ülikoolis üle haridusteaduslike tööde riikliku konkursi preemiad. Publitseeritud ja/või kaitsmisele lubatud doktoritöö või monograafia kategoorias sai I preemia informaatika nooremlektor Lidia Feklistova tööga „Sissejuhatava programmeerimise MOOCi õppijad: taustamuutujad, kaasatuse mustrid ja õpisooritus“.

Lidia Feklistova töö tulemustest selgub, et pakkudes konkreetsetele sihtrühmadele erinevaid tegevusi ja abiallikaid saavad kursuste korraldajad hõlbustada personaliseeritud õppimist, õppijaid paremini kaasata ning arendada kursusi kuluefektiivsemalt.

Haridusteaduslike tööde konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga. 
Kokku esitati ionkursile 45 tööd, mille temaatika oli väga mitmekesine ning mis hõlmasid sihtrühmi lasteaiast õpetajate ja teadlasteni.

Lidia Feklistova doktoritöö juhendamise eest pälvisid tänukirja kaasprof Marina Lepp ja kaasprof Piret Luik arvutiteaduse instituudist.

Karl Kruusamäe

Karl Kruusamäe sillutab teed inimese ja roboti võimalusterohkele koostööle

Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

Auditoriun

Täna avatakse Tartus Eesti tehisintellekti tippkeskus