Skip to main content

Dekanaat

Dekanaat korraldab valdkonna õppe-, teadus- ja arendustegevust.

Dekaan
Leho Ainsaar PhD (geoloogia)
tel 737 5812, e-post: leho.ainsaar@ut.ee
Vastutab valdkonna personali-, õppe-, teadus-, arendus-, finants- ja majandustegevuse eest. Juhib valdkonna nõukogu ja valitsust.
Prodekaanid
Image
Piia Post
Teadus-arendusprodekaan, PhD (geofüüsika)
mob 521 6807, UT lühinumber (3)5563, tel 737 5563
e-post: piia.post@ut.ee

Tegeleb teadus-, arendus- ning turundustegevuse koordineerimisega valdkonnas. Koordineerib doktoriõppekavade läbiviimist.
 
Image
Varmo Vene
Õppeprodekaan, PhD (informaatika)
tel 737 5870
e-post: varmo.vene@ut.ee

Tegeleb valdkonna õppetööalase tegevuse koordineerimisega, juhib valdkonna õppekomisjoni.

 

Virve Käärik
Dekanaadi juhataja
tel 737 5848
e-post: virve.kaarik@ut.ee
Ülesandeks on dekanaadi töö juhtimine, asjaajamise, klienditeeninduse ja teabelevi korraldamine. Valdkonna nõukogu ja valitsuse sekretärina korraldab nõukogu ja valitsuse tegevusega seonduvat asjaajamist.
 
Virge Anso
Dekaani abi
tel 737 5520
e-post: virge.anso@ut.ee
Dekaani abistamine valdkonna tegevuse korraldamisel
 
Triin Lett
Õppekorralduse peaspetsialist
tel 737 5829
e-post: triin.lett@ut.ee
Nõustab õppetööga seonduvate küsimuste lahendamisel. On valdkonna õppeinfosüsteemi koordinaator.
 
Kairi Terreping
Õppekorralduse peaspetsialist
tel 737 6521
e-post: kairi.terreping@ut.ee
Nõustab õppetööga seonduvate küsimuste lahendamisel.
 
Tiiu Kaart
Õppekorralduse spetsialist
tel 737 5820
e-post: tiiu.kaart@ut.ee
Nõustab õppetööga seonduvate küsimuste lahendamisel, vormistab üliõpilastele väljastatavaid tõendeid ja õiendeid ning õppeprodekaani korraldusi üliõpilaste kohta.
 
Raul Kangro
Loodus- ja täppisteaduste valdkonna hea tava nõustaja
e-post: raul.kangro@ut.ee
Nõustaja poole võib pöörduda, kui ülikooli liikmetel on küsimusi heateadustava põhimõtete järgimise kohta või on tekkinud kahtlus, et head teadustava on rikutud.
 
Imbi Rauk
Turundus- ja kommunikatsioonijuht, MSc (anorgaaniline keemia)
tel 737 5811, 51 89836
e-post: imbi.rauk@ut.ee
Koordineerib valdkonna turundus- ja kommunikatsioonitegevusi.
#ülikoolist
Tartu Ülikooli uue veebi teaduse rubriik

Ülikooli veebileht on saanud värske sisu ja vormi

Jaga
11.01.2022
#ettevõtlus #juhtimine #õppimine #teadus #ühiskonnale #ülikoolist #valdkonnast
Pilt Vanemuise 46 fuajeest

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna arengukava aastateks 2022–2026

Jaga
18.11.2021
#õppimine
LT üliõpilane õppimas

Loodus- ja täppisteaduste valdkonna doktoriõppe keskus

Jaga
16.11.2021