Autor:
Henry Narits

Ei olnud keeruline liikuda loodusteaduste alalt andmeteadusesse

Ilmar Uduste õpib arvutiteaduse instituudis andmeteadust. See eriala muudab IT-lahendused nutikaks ja loob väärtust igasse valdkonda. Andmeteadust õppima tulles peab sul olema bakalaureusekraad ning läbi tehtud vähemalt 60 ainepunkti ulatuses infotehnoloogia, matemaatika või statistika õppeaineid. 

Ma õppisin bakalaureuseastmel Tartu Ülikoolis materjaliteadust  see on üsnagi interdistsiplinaarne eriala, mis ühendab endas nii füüsika, keemia kui ka inseneeria. Viimasel aastal avastasin, et arvutiteaduse instituudis avatakse andmeteaduse õppekava. Lähemalt uurides sain teada, et see on samuti eriala, mis koosneb mitmest valdkonnast (IT, statistika, domeeniteadmised jmt), ning bakalaureuseõppe kogemuse pealt teadsin, et interdistsiplinaarsus mulle sobib.

Loe edasi blogist.

Exohost muster - Tartu observatoorium - Tartu Ülikool

30. aprillini saab kandideerida planeedipopulatsioonide teemalisse suvekooli

Mikrosatelliitide suvekool

Tartus tuleb mikrosatelliitide planetaarteaduses kasutamise suvekool

Tõnis Henrik Hlebnikov istub käsi põsakil ja vaatab mõtlikult arvuti ekraani poole paremalt vasakule

Tõnis Hendrik Hlebnikov: ilus kood, mis lahendab probleemi elegantselt, on võrreldav õnnestunud meloodiaga