Autor:
Marianne Liiv

Ott Koobas: minu tee arvutiteaduse instituuti informaatikat õppima

Infotehnoloogia on minu jaoks alati põnev olnud, aga see ei olnud mu õpinguteel esimene valik. Olen kutselt hoopis ehitaja, kuid pärast kutsekooli lõpetamist kutsuti mind tööle IT-firmasse. Arvutiteni olen jõudnud tänu inimestele enda ümber.

Aastate jooksul olen IT-d omal käel väga palju õppinud ja tööd olen selles valdkonnas teinud alates 2006. aastast. Olen olnud tehnik, IT tugiisik ja väikeettevõtte IT-juht, aastast 2013 töötanud enda ettevõtte nime all, pakkudes kohalikele era- ja äriklientidele IT-tuge. Peale selle olen töötanud Järvamaa Kutsehariduskeskuses kutseõpetajana. 

Esimest korda mõtlesin ülikooli peale 2017. aastal Austraalias elades. Tõuke selleks andsid kursus „Programmeerimise alused“ ning õppejõud Eno Tõnisson.

2019. aastal astusingi Tartu Ülikooli. Olin 33-aastane. Sügisel kolisin perega Tartusse ja sai alguse minu tudengielu. Esimese kursuse sügisel astusin kohe matemaatika-informaatika tudengiseltsi (MITS). Kuulumine sellesse aitas kohanemisele ja sotsialiseerumisele väga palju kaasa – MITS-i kaaslastega jõudsin näiteks talisupluseni, mida siiani harrastan.

Image
Ott Koobas

Mul on väga hea meel, et olen viimane lend, kes alustas õpinguid vanas arvutiteaduse instituudi hoones Liivi tänaval, ning esimene lend, kes sai õpinguid jätkata uues Delta keskuses. Õppeainetest on minu lemmikud need, kus on hea õppejõud, kellel on oskus lahata keerulisi teemasid lihtsate näidetega, arusaadavalt ja praktiliselt, näiteks Jaak Vilo aine „Digitaalne maailmapilt“.

Nagu arvata oli, siis kõige suuremaks väljakutseks on olnud minu jaoks matemaatikamoodul. Päris mitme kursusekaaslase jaoks saigi matemaatika saatuslikuks ja ülikoolitee on nende jaoks just seetõttu lõppenud. Mina ei ole seni alla andnud ja õpingud kestavad, kuigi kõrgema matemaatika aineid ma veel läbinud ei ole.

Mu õpingud Tartu Ülikoolis on kulgenud pigem tasases tempos. Ülikooli astudes oli mul lisaks kahele töökohale ka pere, kes vajas samuti aega ja tähelepanu. Esimese kursuse kevadel puhkes koroonapandeemia ning kool, raamatukogud ja muud avalikud kohad, kus oleksin saanud õppida, olid suletud. Väikeses kodus aastase lapse juures ei tulnud mul õppimine kuigi edukalt välja, mistõttu viibisin perest eemal Paides, kus olid mu töökohad. Otsustasime perega taas Paidesse kolida, sest suurem osa õppest toimus nagunii veebi teel.

Liigtiheda graafiku tõttu sai selgeks, et on tarvis hakata veelgi teadlikumalt valikuid tegema. Lõpetasin töö Järvamaa Kutsehariduskeskuses ning seadsin prioriteediks pere ja õpingud. Suuremat plaani, kuhu edasi, mul veel ei ole. Mu eesmärk ei ole kiiresti ülikool läbida ja diplom käes tööle kandideerida, vaid igas semestris mõni õppeaine, mis mind tõeliselt kõnetab, läbi teha. Õnneks on mu laps väike ja ülikool võimaldab aineid veel omas tempos läbida. 

Nagu öeldakse: tähtis pole tulemus, vaid teekond. Kool annab mulle võimaluse oma mõtteid realiseerida ja tulevikuks valmistuda. Julgustan ka teisi kolmekümneseid kartusest ja eelarvamustest lahti saama ning kooliteed jätkama. Kui tahtmine on suur, siis ei saa olla suuri takistusi. Kes teeb, see jõuab!

Kogemuslugu: "Minu tee Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituuti informaatikat õppima"
Autor: Ott Koobas, arvutiteaduse instituudi informaatika bakalaureuseastme üliõpilane

NB! Vastuvõtt informaatika bakalaureuseõppesse kestab kuni 29. juunini. Ära jäta ülikooli kandideerimist viimasele minutile, vaid esita avaldus sisseastumine infosüsteemis SAIS juba täna. Arvutiteaduse instituudi eestikeelsed õppekavad magistritasemel on andmeteadus ja IT mitteinformaatikutele. Ka nendele erialadele on võimalik kandideerida kuni 29. juunini. Andmeteadust saab meil õppida päevaõppes. IT õpe mitteinformaatikutele on aga korraldatud nii, et õpid osakoormusega töö kõrvalt kuni kolm aastat. See õppekava on tasuline.

 

Tartu Ülikooli üliõpilased Polina Tipakova ja Kirill Nitsenko. 

Narvast Tartusse ülikooli – põnev ja üllatusterohke seiklus

TÜ peahoone

Algas sisseastumine Tartu Ülikooli eestikeelsesse esimese astme õppesse

tudengid koridoris

Doktoriõppe põhivastuvõtt lõpeb 15. juunil