Autor:
Hendrik Osula

Teaduste akadeemia tunnustas Martin Zobelit Karl Ernst von Baeri ning Krista Aru teaduste akadeemia medaliga

Kolmapäeval, 7. detsembril toimunud Eesti Teaduste Akadeemia üldkogul kuulutati Karl Ernst von Baeri nimelise medali laureaadiks elu- ja maateaduste alal Tartu Ülikooli taimeökoloogia professor akadeemik Martin Zobel. Tartu Ülikooli raamatukogu direktor Krista Aru pälvis Eesti Teaduste Akadeemia medali.

Ökoloogia ja maateaduste instituudi taimeökoloogia professor Martin Zobel sai teaduste akadeemialt tunnustuse tähelepanuväärsete teadussaavutuste eest bioloogilise mitmekesisuse ja liigirikkuse selgitamisel ühitatult eduka organisatsioonilise tegevusega.

Ülikooli raamatukogu direktor Krista Aru pälvis Eesti Teaduste Akadeemia medali pikaajalise tõhusa koostöö eest akadeemiaga, uuelaadse haridust toetava raamatukoguvõrgu arendamise eest ja akadeemikute arhiivide töötlemise eest Tartu Ülikooli raamatukogus. Lisaks Arule said teaduste akadeemia medali ka Mart-Olav Niklus, Tallinna Tehnikaülikooli täisprofessor tenuuris Malle Krunks ning teadusajakirjanik ja korralduslik juht Eesti Rahvusringhäälingu portaalis Novaator Jaan-Juhan Oidermaa.

Akadeemia nimelised medalid antakse Eesti teadlasele, kel on väljapaistvaid saavutusi oma teadusvaldkonnas. Karl Ernst von Baeri nimelise medali on alates 2007. aastast saanud kolm teadlast: Loit Reintam (2007), Ülo Mander (2011) ja Richard Villems (2015).

Eesti Teaduste Akadeemia medalit antakse üksikisikutele suurte teenete eest Eesti teaduse arendamisel või selle arendamisele kaasaaitamisel, samuti teenete eest Eesti Teaduste Akadeemia ülesannete täitmisel.

Vaata seniseid akadeemia nimeliste medalite saajaid ja akadeemia medalite laureaate.

 

#tunnustamine
Eveliina Mustonen, Helsingi Ülikool

Riho Altnurme ja Madis Noppel valiti Helsingi Ülikooli audoktoriteks

#tunnustamine
Professor Peeter Tulviste mälestusfondi preemia selleaastane laureaat Dmitri Rozgonjuk

Professor Peeter Tulviste mälestusfondi preemia selleaastane laureaat on Dmitri Rozgonjuk

#tunnustamine
Tartu Ülikooli peahoone Eesti lippudega

Selgunud on tänavused aasta õppejõu auhinna saajad