Foto:
Andres Tennus

Ülikool ootab Rahvusmõtte auhinna kandidaate

31. oktoobrini saab esitada Tartu Ülikooli Rahvusmõtte auhinna kandidaate. Rahvusmõtte auhinnaga tunnustab ülikool inimest, kes on oma loominguga silmapaistvalt edendanud eesti rahvuslikku ja riiklikku eneseteadvust.

Rahvusmõtte auhinnaga tunnustamise ettepanekuid võivad teha Tartu Ülikooli nõukogu ja senati liikmed, valdkondade, instituutide, kolledžite ja valdkonnaväliste asutuste nõukogud, teiste teadus- ja arendusasutuste nõukogud ning Eestis registreeritud juriidilised isikud. Kandidaatide ülesseadmise põhjendatud esildised tuleb saata rektori nimele aadressil Ülikooli 18, 50090 Tartu, või e-posti aadressil rektor@ut.ee. Üles võib seada ka varasemate aastate kandidaate, kes ei ole valituks osutunud.

Auhinna saaja valib välja ülikooli senati moodustatud 11-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad rektor, eelmisel aastal auhinna saanud isik, neli liiget ülikoolist ja viis liiget väljastpoolt ülikooli. Auhind antakse pidulikult üle rahvusülikooli 103. aastapäeval 1. detsembril ülikooli aulas.

Rahvusmõtte auhinda on välja antud alates 2004. aastast. Selle on pälvinud kirjanik ja etnoloog Ilmar Talve, helilooja Veljo Tormis, akadeemik Endel Lippmaa, kunstnik Kaljo Põllu, kirjanik Ain Kaalep, etnoloog ja kultuuriajaloolane Ants Viires, kirjanik Mats Traat, vaimulik ja publitsist Vello Salo, stsenarist ja filmilavastaja Arvo Kruusement, kunstnik ja rahvakunsti koguja Anu Raud, vaimulik ja literaat Toomas Paul, kirjanik Arvo Valton, lavastaja ja operaator Andres Sööt, zooloog ja looduse tutvustaja Fred Jüssi, tõlkija ja usuteadlane Kalle Kasemaa, luuletaja ja kirjastaja Hando Runnel, teatriteadlane Lea Tormis ning helilooja Erkki-Sven Tüür.

#ülikoolist
Tartu Ülikooli peahoone suvel lippudega vaade paremalt küljelt

1. oktoobrini saab kandideerida Tartu Ülikooli väliseesti külalisprofessori stipendiumile

20.09.2022
#ülikoolist
Häli-Ann Tooms

Maarjavälja haljasala ideekonkursi võidutöö on selgunud

01.09.2022
#ülikoolist
Ülikooli peahoone

Valitsus kehtestas piirangud, mis puudutavad Venemaa kodanikest üliõpilasi

03.08.2022