Autor:
Andero Kalju

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

Haridus- ja teadusministeerium toetab 2023/2024. õppeaastal 400-eurose erialastipendiumiga õpetajakoolituse esmakursuslasi esmajoones nendel erialadel, mille õpetajatest on koolides suurim puudus.

Tartu Ülikool plaanib 2023/2024. õppeaastal võtta õpetajakoolitusse vastu 800 uut üliõpilast. Stipendiumi hakkab saama neist ligikaudu 60%. Enam on stipendiumisaajaid nende tulevaste õpetajate hulgas, kellest on koolides suurim puudus, kuid kelleks õppijaid on vähe. Näiteks hakkab stipendiumi saama 80% põhikooli mitme aine õpetaja, gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja ning eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppe üliõpilastest ning 60% klassiõpetaja, eripedagoogika ja logopeedia ning koolipsühholoogia eriala magistriõppe üliõpilastest. Koolieelse lasteasutuse õpetaja ning eripedagoogika ja logopeedia bakalaureuseõppe üliõpilastest saab stipendiumi 20%. 

„Mul on siiralt hea meel, et koostöös ministeeriumi ja Tallinna Ülikooliga oleme jõudmas ühe lahenduseni, et õpetajate puudus tulevikus leeveneks,“ ütles Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk. „Kui lisada veel õpetajate kasvav töötasu, mis peaks lõpetajaid kooli tööle meelitama ja motiveerima, siis vahest saame optimistlikumalt tulevikku vaadata. Õpetajate puudust peaksid järgmisel aastal leevendama ka mikrokraadiprogrammid, mis aitavad juba koolis töötavatel õpetajatel jõuda vajaliku hariduseni. Ootame õppima nii värskelt eelmist õppeastet lõpetavaid üliõpilasi kui ka neid, kes kavandavad karjääripööret. Enamasti toimub õpetajakoolitus sessioonõppes, seega saab õppida ka töö kõrvalt osakoormusega. Õpe on väga mitmekülgne: see sisaldab nii erialaõpinguid kui ka laste arengut ja õpetamisoskusi puudutavaid aineid,“ sõnas Valk. 

Esimesel semestril plaanitakse stipendiume maksta sisseastumise pingerea alusel, kuid alates teisest semestrist õppetulemuste alusel. Stipendiumi maksmise tingimused ja kord on koostamisel. 

Tartu Ülikooli õpetajakoolituse õppekavade ja nende vastuvõtutingimustega on võimalik tutvuda veebilehel ut.ee/opetaja. Vastuvõtt magistriõppesse on juba alanud ja kandideerida saab 28. juunini. Bakalaureuseõppesse astumiseks võetakse avaldusi vastu 12.–28. juunini. 

Enamiku õpetajakoolituse erialade õppetöö toimub Tartus. Narva kolledžis on võimalik õppida keeleõpetajaks ja koolieelse lasteasutuse õpetajaks suunitlusega mitmekeelsele õppekeskkonnale. Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel avab ülikool 2023/2024. õppeaastal psühholoogia magistriõppe koolipsühholoogia eriala sessioonõppe lisarühma, kelle õppetöö toimub Pärnus.

 

Stipendiumisaajate osakaalud õppekavade kaupa
 

Õppekavad, mille alusel hakkab kuni 20% üliõpilastest plaani kohaselt stipendiumi saama 

Bakalaureuseõpe 

 

Õppekavad, mille alusel hakkab kuni 60% üliõpilastest plaani kohaselt stipendiumi saama 

Bakalaureuseõpe, rakenduskõrgharidusõpe ja integreeritud õpe 

Magistriõpe 

 

Õppekavad, mille alusel hakkab kuni 80% üliõpilastest plaani kohaselt stipendiumi saama 

Bakalaureuseõpe 

Magistriõpe 

Tudeng loengus

Üliõpilaste teadustööde riiklikule konkursile oodatakse lõputöid

Üliõpilased loengus

Äsja lõppenud avalduste vastuvõtt näitas püsivalt suurt huvi õpetajakoolituse erialade vastu

TÜ peahoone

Tartu Ülikooli kandideerimine on lõppenud