Autor:
/Pexels

Keemia instituudis loodi taskuhääling „Tuleviku energeetika – energia tulevik“ („TEET“)

Tartu Ülikooli keemia instituudis alustas kestliku energeetika taskuhääling „Tuleviku energeetika – energia tulevik“ („TEET“). Teaduspõhise taskuhäälingu saatejuhid on füüsikalise ja elektrokeemia teadur Meelis Härmas, füüsikalise keemia nooremteadur Karl-Ander Kasuk ning füüsikalise keemia teadur Ove Oll. Saatekülalisteks kutsutakse nii teadlasi kui ka eksperte riigi- ja erasektorist.

Meelis Härmase sõnul tekkis taskuhäälingu idee siis, kui ta täheldas oma veebikoolituse „Vesinikutehnoloogia ja taastuvenergeetika alused“ suurt populaarsust: koolitusest on kolme õppeaasta jooksul osa võtnud üle 650 inimese. „See näitas, et samateemalisel taskuhäälingul võiks olla samuti suur kuulajaskond. Oodata on huvitavaid vestlusi Eesti ettevõtjate, ametnike ja teadlastega, kes lisaks oma töö tutvustamisele jagavad mõtteid selle kohta, kuidas Eesti võiks koos ülejäänud Euroopa Liiduga saavutada 2050. aastaks kasvuhoonegaaside nullnetoheite,“ ütles Härmas. Muu hulgas soovivad saatejuhid pöörata suurt tähelepanu eesti keele korrektsele kasutamisele ja vältida ingliskeelseid termineid, et muuta energeetikateema kõigile kergesti arusaadavaks.

Taskuhäälingu „TEET“ saateid saab kuulata kaks korda kuus.

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid

Kaasprofessor Alar Jänes hoidmas TÜ keemia instituudis komplekteeritud tsink-ioon-hübriidsuperkondensaatori prototüüpi

Kuidas rahuldada inimkonna kasvavat energiavajadust?

Karl Kruusamäe

Karl Kruusamäe sillutab teed inimese ja roboti võimalusterohkele koostööle