Autor:
Mirjam Savioja

Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös toimub Ida-Virumaal Õiglase Ülemineku Foorum 

Kolmapäeval, 22. novembril korraldavad Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) Jõhvi kontserdimajas Õiglase Ülemineku Foorumi 2023, mis annab hoo sisse ülikoolide koostöös loodud kuueaastasele teaduskonsortsiumile. Tutvu ajakavaga.

Ida-Virumaa senist rahvastiku- ja ettevõtlusstruktuuri on valdavalt kujundanud suure keskkonnajäljega põlevkivi- ja töötlev tööstus. Ülikoolid soovivad piirkonnas toetada nii tehnoloogilist kui ka ühiskondlikku üleminekut senisest puhtamale, teadusmahukamale ja kõrgtehnoloogilisemale majandusmudelile. Ühisprojekti eesmärk on arendada Ida-Virumaal põlevkivienergeetika alternatiivina suure lisandväärtusega tooteid ja teenuseid ning luua uusi töökohti.

Vaata otseülekannet foorumilt

Euroopa Liidu õiglase ülemineku fondi ja Eesti riigi toetusel tehtav investeering sellesse koostööprojekti on üle 35,7 miljoni euro.

TTÜ Virumaa kolledži direktor ja ülikoolide Õiglase Ülemineku Fondi konsortsiumi juht Mare Roosileht märgib, et Eestis ei toimu just sageli Tallinnas ja Tartus tegutsevate ülikoolide vahelisi pikaajalisi ning mahukaid teaduslikke koostööprojekte, mille fookus on suunatud keskustest väljapoole. „Foorumil tutvustamegi Eesti kahe juhtiva ülikooli koostöö tegevussuundi, mille keskmes on teaduspõhiste lahenduste leidmine, et muuta õiglane üleminek Ida-Virumaal Eesti uueks edulooks,“ ütles Roosileht. 

Foorumil võtavad sõna ja osalevad vestlusringides regionaalminister Madis Kallas, Rahandusministeeriumi õiglase ülemineku koordinaator Ivan Sergejev, TTÜ ettevõtlusprorektor Erik Puura, Tartu Ülikooli arendusprorektor Tõnu Esko, Õiglase Ülemineku Fondi konsortsiumi juht Mare Roosileht, Viru Keemia Grupi juhatuse esimees Ahti Asmann, Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko, Ragn-Sellsi juhatuse esimees Kai Realo, NPM Silmeti juhatuse esimees Raivo Vasnu, Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni kaasprofessor Margit Keller, TTÜ vanemteadur Alar Kuusik, Tartu Ülikooli füüsikalise keemia professor Enn Lust ning TTÜ Virumaa kolledži professor Allan Niidu. Ürituse lõpetab Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomere ettekanne rohepöördest.

Katri Raik, kes on Tartu Ülikooli esindaja Ida-Virumaal, rõhutas, et õiglase ülemineku fondi eesmärk on saavutada piirkonnas kestlikkus. „Koostööprojektis soovime leida praeguse arenguraja asemele uue, toetades Ida-Virumaal eelkõige ettevõtlust ja uute tänapäevaste töökohtade loomist. Teaduse ja igapäevaelu sidumine on kahe ülikooli jaoks suur katsumus, kuid olen kindel, et koos kohalike ettevõtjate ja uute investoritega tuleme toime,“ märkis Raik.

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsleri Renno Veinthali sõnul tuleb õiglase ülemineku fondi teadusmeetmes kavandatud tulemuste saavutamiseks tugevdada konsortsiumi ülikoolide teadus- ja arendustegevuse mahtu ja kvaliteeti Ida-Virumaa kolledžites.

„Teadussuunad on kokku lepitud ülikoolide koostöös ja seejuures on arvestatud piirkonna ettevõtete vajadustega. Need peavad toetama ettevõtete pikaajalisi arengueesmärke ja piirkonnas soovitud struktuurseid muutusi. Kolledžites arendatavad teadussuunad loovad eeldused ajakohaste ja kõrgetasemeliste tasemeõppeprogrammide ja täienduskoolituskursuste pakkumiseks. Pidades silmas piirkonna probleeme, annab projekt ülikoolidele märkimisväärsed võimalused, kuid paneb nendele samas ülimalt suure vastutuse,“ tõdeb Veinthal.

Õiglase Ülemineku Foorumile on oodatud nii teadlased, ettevõtjad kui ka üliõpilased, keda kõnetavad õiglase ülemineku teemad. Üritus on tasuta ja osalemiseks saab registreeruda kuni 14. novembrini veebivormi kaudu.

Image
Euroopa Liidu kaasrahastuse logod

Foorumit rahastavad Eesti riik ja Euroopa Liit toetusmeetmest „Ida-Viru ettevõtluse teadmusmahukuse suurendamise toetus: teadusvõimekuse pakkumise arendamine Ida-Virumaal TA-võrgustiku loomiseks“.

Image
Õiglase Ülemineku Foorumi visuaal

Marili Rõõm kaitseb doktoritööd „Multiple approaches to learners’ success and factors affecting it in computer programming MOOCs“

Marili Rõõm kaitseb 19. septembril doktoritööd „Multiple approaches to learners’ success and factors affecting it in computer programming MOOCs“.
Women in front of monitor

Liisa Rätsep õpetab tehisaru eesti keeles ilmekalt rääkima

Eesti vähikeskuse avakoosolekule tulid kokku asutuste esindajad, kes veavad eest Eesti vähiennetuse ja -ravi korraldust

Eesti vähikeskuse koduks saab Tartu Ülikool