Skip to main content

Teadus

Valdkonna teadus- ja arendustöö prioriteediks on tagada ühiskonna vajadustele vastava alus- ja rakendusteaduse kestlikkus. Teeme valdkondlike ministeeriumide ja teiste huvirühmadega koostööd riiklike teadus- ja arendusprogrammide väljatöötamisel. Oleme riigile partneriks ja nõuandjaks Euroopa Liidu teaduspoliitika alal, et anda oma panus üleilmsete probleemide lahendamisse. Suurendame valdkonna rahvusvahelist nähtavust.

Teadus arvudes, 2020. aasta

749 akadeemilist töötajat, neist 159 välisõppejõudu ja -teadustöötajat

66 professorit

57 teadlast, kes kuuluvad oma valdkonna 1% enim viidatud teadlaste hulka

1268 publikatsiooni, neist 982 kõrgetasemelist publikatsiooni

41 H-indeks, so publikatsioonide arv akadeemilise töötaja kohta, ajapiiranguta mõjukus

275 uut TA projekti

26 uut Horisont 2020 projekti

35 uut PUT teadusprojekti

54 lõpetanut doktoriõppes

Valdkonna teadus- ja arendustöö põhisuunad on tehnika- ja täppisteadused ning eluteadused, keskkonnasäästlik energeetika, uued materjalid ja tehnoloogiad, arvutiteadus, digitehnoloogiad, robootika, bio- ja ökotehnoloogiad, sünteetiline bioloogia, looduse mitmekesisus, kohanemine kliima- ja keskkonnamuutustega, molekulaar- ja rakubioloogia, geneetika, genoomika, biomeditsiin, keemia, füüsika ning loodusteadusi teiste valdkondadega siduv interdistsiplinaarne teadus.

Kaitstud doktoritööd

Enim viidatud teadlased

Tippkeskused

Kuula teadlast, "Kuue samba taga" saatesari

Saatesari räägib Tartu Ülikooli osast Eesti ja maailma ees seisvate probleemide lahendamisel ning otsingutest sel teel. Sõna saavad meie teadlased ja teemadering ulatub uute energiate tehnoloogiatest kosmose uurimiseni. Kuue samba taga sünnib koostöös Tartu Ülikooliga. Saatejuht on Madis Ligi. Viimases saates räägib materjalitehnoloogia professor Veronika Zadin, kuidas kombineerib materjaliteadus keemiat, füüsikat ja inseneriteadust, et uurida ning luua uusi konkreetsete omadustega materjale ja milline on koostöö Euroopa Tuumauuringute Organisatsioonniga.

Kuue samba taga saated
#teadus #tunnustamine
Mati Arulepp, Jaan Leis ja Anti Perkson

Tartu Ülikoolist sirgunud teadlased Jaan Leis, Mati Arulepp ja Anti Perkson pälvisid Euroopa aasta leiutaja auhinna

Jaga
01.07.2022
#teadus
Sulav jäätis_allikas Pixabay

Aveliina Helm: Eesti võiks olla kliimateemadel teenäitaja

Jaga
30.06.2022
#teadus
Kristjan Krips

Doktoritöö: e-hääletamise kontrollitavusele seab piirid häälteostmise risk

Jaga
21.06.2022