Teadus

Valdkonna teadus- ja arendustöö prioriteediks on tagada ühiskonna vajadustele vastava alus- ja rakendusteaduse kestlikkus. Teeme valdkondlike ministeeriumide ja teiste huvirühmadega koostööd riiklike teadus- ja arendusprogrammide väljatöötamisel. Oleme riigile partneriks ja nõuandjaks Euroopa Liidu teaduspoliitika alal, et anda oma panus üleilmsete probleemide lahendamisse. Suurendame valdkonna rahvusvahelist nähtavust.

Teadus arvudes, 2021. aasta

787 akadeemilist töötajat, neist 186 välisõppejõudu ja -teadustöötajat

88 professorit

55 teadlast, kes kuuluvad oma valdkonna 1% enim viidatud teadlaste hulka

1509 publikatsiooni, neist 1218 kõrgetasemelist publikatsiooni

42,5 H-indeks, so publikatsioonide arv akadeemilise töötaja kohta, ajapiiranguta mõjukus

229 uut TA projekti

10 uut Horisont 2020 projekti

29 uut PUT teadusprojekti

Patentide arv 11

54 lõpetanut doktoriõppes

Kõige värskema ülevaate ülikooli teadustööd iseloomustavatest arvudest leiab Tartu Ülikooli statistika töölaualt. 

Valdkonna teadus- ja arendustöö põhisuunad on tehnika- ja täppisteadused ning eluteadused, keskkonnasäästlik energeetika, uued materjalid ja tehnoloogiad, arvutiteadus, digitehnoloogiad, robootika, bio- ja ökotehnoloogiad, sünteetiline bioloogia, looduse mitmekesisus, kohanemine kliima- ja keskkonnamuutustega, molekulaar- ja rakubioloogia, geneetika, genoomika, biomeditsiin, keemia, füüsika ning loodusteadusi teiste valdkondadega siduv interdistsiplinaarne teadus.

Kaitstud doktoritööd

Enim viidatud teadlased

Tippkeskused

Kuula teadlast, "Kuue samba taga" saatesari

Saatesari räägib Tartu Ülikooli osast Eesti ja maailma ees seisvate probleemide lahendamisel ning otsingutest sel teel. Sõna saavad meie teadlased ja teemadering ulatub uute energiate tehnoloogiatest kosmose uurimiseni. Kuue samba taga sünnib koostöös Tartu Ülikooliga. Saatejuht on Madis Ligi. Viimases saates räägib materjalitehnoloogia professor Veronika Zadin, kuidas kombineerib materjaliteadus keemiat, füüsikat ja inseneriteadust, et uurida ning luua uusi konkreetsete omadustega materjale ja milline on koostöö Euroopa Tuumauuringute Organisatsioonniga.

Kuue samba taga saated
#teadus
Loodusfoto (T.Müürsepp)

Kliimateadlane Velle Toll: Eesti võib magada maha viimasegi šansi, kuidas kuumeneval maakeral ellu jääda

#teadus #ühiskonnale

Kaarin Hein kaitseb doktoritööd „The hissing behaviour of great tit (Parus major) females reflects behavioural phenotype and breeding success in a wild population“

13.12.2022 kell 10.15 kaitseb Kaarin Hein doktoritööd "The hissing behaviour of great tit (Parus major) females reflects behavioural phenotype and breeding success in a wild population"
#teadus
Arbuskulaarne mükoriisa mikroskoobist vaadatuna

Tartu Ülikooli loodusteadlased on maailmas endiselt mõjukad