Teadus

Valdkonna teadus- ja arendustöö prioriteediks on tagada ühiskonna vajadustele vastava alus- ja rakendusteaduse kestlikkus. Teeme valdkondlike ministeeriumide ja teiste huvirühmadega koostööd riiklike teadus- ja arendusprogrammide väljatöötamisel. Oleme riigile partneriks ja nõuandjaks Euroopa Liidu teaduspoliitika alal, et anda oma panus üleilmsete probleemide lahendamisse. Suurendame valdkonna rahvusvahelist nähtavust.

17. ja 18. novembril 2022 toimus Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna konverents „Loodusteadlased kestlikust arengust: mis värvi on tulevik?“ kus võeti kokku 220 aastat loodusteaduste õpetamist ülikoolis ja vaadatati tulevikku.

Vaata ettekannete lühitutvustusi ja salvestusi.

Teadus arvudes, 2023. aasta

953 akadeemilist töötajat, neist 266 välisõppejõudu ja -teadustöötajat

92 professorit

61 teadlast, kes kuuluvad oma valdkonna 1% enim viidatud teadlaste hulka

1484 publikatsiooni, neist 1125 kõrgetasemelist publikatsiooni

250 uut TA projekti

24 uut Horisont 2020 projekti

18 uut PUT teadusprojekti

Patentide arv 11

59 lõpetanut doktoriõppes

Kõige värskema ülevaate ülikooli teadustööd iseloomustavatest arvudest leiab Tartu Ülikooli statistika töölaualt. 

Valdkonna teadus- ja arendustöö põhisuunad on tehnika- ja täppisteadused ning eluteadused, keskkonnasäästlik energeetika, uued materjalid ja tehnoloogiad, arvutiteadus, digitehnoloogiad, robootika, bio- ja ökotehnoloogiad, sünteetiline bioloogia, looduse mitmekesisus, kohanemine kliima- ja keskkonnamuutustega, molekulaar- ja rakubioloogia, geneetika, genoomika, biomeditsiin, keemia, füüsika ning loodusteadusi teiste valdkondadega siduv interdistsiplinaarne teadus.

Kaitstud doktoritööd

Enim viidatud teadlased

Tippkeskused

Kuula teadlast, "Kuue samba taga" saatesari

Saatesari räägib Tartu Ülikooli osast Eesti ja maailma ees seisvate probleemide lahendamisel ning otsingutest sel teel. Sõna saavad meie teadlased ja teemadering ulatub uute energiate tehnoloogiatest kosmose uurimiseni. Kuue samba taga sünnib koostöös Tartu Ülikooliga. Saatejuht on Madis Ligi. Viimases saates räägib materjalitehnoloogia professor Veronika Zadin, kuidas kombineerib materjaliteadus keemiat, füüsikat ja inseneriteadust, et uurida ning luua uusi konkreetsete omadustega materjale ja milline on koostöö Euroopa Tuumauuringute Organisatsioonniga.

Kuue samba taga saated